Περίπου 4,8 δισ. ευρώ θα επενδύσει η Siemens το 2016 για την έρευνα και την ανάπτυξη

Περίπου 4,8 δισ. ευρώ θα επενδύσει η Siemens το 2016 για την έρευνα και την ανάπτυξη

Κατά 300 εκατομμύρια ευρώ θα αυξήσει η Siemens, το 2016, το κονδύλι στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, εκτοξεύοντας τη συνολική δαπάνη στα 4,8 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί περίπου στο 5,9% των συνολικών εσόδων της εταιρίας.

Η Siemens, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της εταιρίας Joe Kaeser, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία επενδύοντας ουσιαστικά στο μέλλον, παρέχοντας κίνητρα σε καταρτισμένους εργαζόμενους να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους γρήγορα και αποτελεσματικά.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως τόνισε ο Kaeser, η Siemens θα προχωρήσει στις εξής σημαντικές κινήσεις:

- Δημιουργεί τμήμα που θα παρέχει χώρο για πειραματισμό και ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον startup και το οποίο παράλληλα θα συμβουλεύει, θα προωθεί και θα παρέχει κάποιον τύπο επιχειρηματικών κεφαλαίων για επιχειρηματικές ιδέες και ιδέες έργων.

- Καθιέρωσε ήδη επιστημονικό συμβούλιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας της εταιρείας συνολικά.

- Παρέχει στους εργαζόμενους της εταιρίας ένα κονδύλι επένδυσης, το οποίο ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, σε βάθος χρόνου τριετίας, για την ενίσχυση της δύναμης της καινοτομίας των υπαλλήλων της.

- Επεκτείνει τις συνεργασίες της στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης με κορυφαία Πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται ένα νέο ερευνητικό κέντρο στο campus του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου. Οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε όλα σχεδόν τα θέματα, δηλαδή από ασφάλεια IT μέχρι αυτόνομα συστήματα, ενώ μέσα στο 2016 θα εγκαθιδρύσει ένα νέο κέντρο καινοτομίας στην Κίνα.

Η Siemens έχει τιμήσει εννέα ιδιαίτερα ευφυείς ερευνητές από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Νορβηγία ως Εφευρέτες της Χρονιάς 2015. Οι επιστήμονες είναι από κοινού υπεύθυνοι για περίπου 650 εφευρέσεις και 309 ατομικές κατοχυρωμένες πατέντες ευρεσιτεχνίας. Η Siemens έχει κατοχυρώσει το Βραβείο Εφευρέτες της Χρονιάς σε ετήσια βάση από το 1995 για να επιβραβεύσει διακεκριμένους ερευνητές και προγραμματιστές του οργανισμού, των οποίων οι εφευρέσεις έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας. Αυτήν τη χρονιά, ερευνητές εκτός εταιρείας θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κερδίσουν το συγκεκριμένο βραβείο.

Τέλος, για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Siemens συγκεντρώνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες κάτω από το όνομα Siemens Digital Services. Η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών κατά μέσο όρο 15 τοις εκατό το χρόνο. Αξιοποιώντας τόσο τις νέες όσο και τις συμβατικές υπηρεσίες, η Siemens είχε έσοδα περίπου 16 δισ. ευρώ στον συγκεκριμένο τομέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ