ΟΔΔΗΧ: Στο 3,9% η απόδοση για τα έντοκα εξάμηνα
Shutterstock
Shutterstock

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,9% η απόδοση για τα έντοκα εξάμηνα

Στο 3,9% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για τα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.287 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,06 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.