field_kentriki_fotografia

ΝΔ: Σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ

Στις δυσμενείς επιπτώσεις του νέου ΕΚΠΥ που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τους ασφαλισμένους και σε αφανισμό τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αναφέρονται ο Γραμματέας ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης και ο τομεάρχης Υγείας , Βασίλης Οικονόμου και οι βουλευτές της ΝΔ με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Ήδη, από το 2016, είχαμε ενημερώσει ότι θα πρέπει να λάβετε ρυθμίσεις για την είσπραξη του clawback κατά τέτοιο τρόπο, που δεν θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους παρόχους και αντιστοίχως να λαμβάνατε μέτρα ώστε να μειωθεί σε πραγματικό επίπεδο το συνολικό ποσό του clawback και του rebate για τους ιδιώτες παρόχους.

Τότε μας είχατε συκοφαντήσει στους παρόχους ότι απαιτούμε την άμεση είσπραξη του clawback, ενώ στην πραγματικότητα σας φέρναμε προ των ευθυνών σας ότι πρέπει να ρυθμίσετε το θέμα με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τον οργανισμό, τους ασφαλισμένους και τους παρόχους.

Σήμερα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των παρόχων είναι δραματική και εξαιτίας των πράξεων και των παραλείψεών σας δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία υγειών επιχειρήσεων με κίνδυνο πολλές να κλείνουν, περισσότερες να είναι στα πρόθυρα κλεισίματος και να υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με την δεύτερη τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2018 αναφέρεται ως ταμειακά διαθέσιμα και πλεόνασμα του ΕΟΠΥΥ το ποσό των 534.459.686 εκ. Ευρώ, στους ιδιώτες παρόχους και δη το σύνολο της κλειστής και ανοικτής νοσηλείας, ενώ βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 2018 έχετε πληρώσει μόλις τον Ιανουάριο του 2018!!  Δηλαδή, προκειμένου να παρουσιάσετε εικονικό πλεόνασμα, έχετε πληρώσει για το 2018 μόλις ένα  μήνα τους παρόχους της κλειστής και ανοικτής νοσηλείας.

Στο ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί ότι με δική σας ευθύνη δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο οδηγός της εκκαθάρισης με αποτέλεσμα, στο νέο πρότυπο πληρωμών που εφαρμόζεται, δηλαδή το πρότυπο του δειγματοληπτικού ελέγχου, επειδή εδώ και δύο χρόνια δεν έχετε εκδώσει τον οδηγό της εκκαθάρισης, παρουσιάζονται ασάφειες τόσο σε διοικητικό όσο και σε ιατρικό επίπεδο με αποτέλεσμα να γίνονται περικοπές στους ιδιώτες παρόχους, αυτοί να προσφεύγουν με ενστάσεις, οι οποίες καθυστερούν να εξετασθούν και επομένως, ενώ φαινομενικά έχει πληρωθεί ο Ιανουάριος του 2018 πολλοί πάροχοι, εξαιτίας των ενστάσεων, βρίσκονται ακόμη πιο πίσω στις πληρωμές. Όλο αυτό οφείλεται στην αναβλητικότητα και τη μη έκδοση σαφών οδηγιών για την εκκαθάριση όπως πολλές φορές έχετε υποσχεθεί στους παρόχους και δεν το έχετε πράξει.

Επιπλέον, ορίσατε δόσεις για την πληρωμή του clawback των ετών 2012-2015, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την πληρωμή του Ιανουαρίου του 2018 και παράλληλα κρατείται και το clawback του έτους 2017 καθώς και το τρέχον rebate του 2018. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχετε κυριολεκτικά «στεγνώσει» τους παρόχους, καθώς τους έχετε πληρώσει μόλις ένα (1) μήνα του οικονομικού έτους 2018, τους δημιουργείτε φοβερό πρόβλημα με την εκκαθάριση, λόγω της μη έκδοσης οδηγού της εκκαθάρισης και ενώ δεν τους πληρώνετε, τους κρατάτε συνολικό ποσό clawback λόγω του ότι το πρώτο διάστημα που αναλάβατε δεν είχατε λάβει μέτρα για τον τρόπο είσπραξής του!

Αποκορύφωμα αυτής όλης της κατάστασης είναι και η ψήφιση στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ του νέου ΕΚΠΥ, ο οποίος ψηφίσθηκε χωρίς να έχει δοθεί στους παρόχους για παρατηρήσεις, χωρίς να έχει γίνει η οποιαδήποτε διαβούλευση με αυτούς. Η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ είχε την ιδιαιτερότητα ότι αυτή έγινε απουσία του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Μπερσίμη, ο οποίος επέλεξε να είναι κρυπτόμενος στο εξωτερικό και, κατά τελείως παράνομο και παράτυπο τρόπο, η συνεδρίαση έλαβε χώρα με την παρουσία του αν. Υπουργού κου Πολάκη, χωρίς να προβλέπεται πουθενά από το καταστατικό ότι ο Υπουργός μπορεί να συμμετέχει κατά την διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του ΕΚΠΥ.

Δηλαδή, ο κος Πολάκης προσήλθε στον Οργανισμό, απαίτησε τη ψήφιση του ΕΚΠΥ, χωρίς να έχουν προλάβει να ενημερωθούν γι αυτόν τα μέλη του ΔΣ, σε συνεδρίαση που απουσίαζε ο Πρόεδρος του Οργανισμού και χωρίς ο συγκεκριμένος ΕΚΠΥ να έχει τεθεί ποτέ σε διαβούλευση με τους παρόχους και χωρίς να έχει γνωμοδοτήσει καμία επιστημονική εταιρεία, ούτε το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο.

Σημειωτέον, ο νέος ΕΚΠΥ επιβαρύνει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων σε παρεχόμενες υπηρεσίες και εκεί που δεν υπήρχε συμμετοχή (π.χ. Κέντρα Αποκατάστασης) θεσμοθετεί συμμετοχή από 10% έως 25% καθώς επίσης και συμμετοχή στη λήψη ειδικών υλικών που δεν υπήρχε. Δηλαδή εκτός του ότι μειώνετε τις συντάξεις αντιστοίχως αυξάνετε ή προσθέτετε συμμετοχή στους ασφαλισμένους, αφαιρώντας πολύτιμο εισόδημα και επιβαρύνοντας τη θέση χιλιάδων χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ασφαλισμένους.

Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι με τις πράξεις και παραλείψεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αλλά και της ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ, έχει δημιουργηθεί μία εκρηκτική κατάσταση σε βάρος των παρόχων αλλά και των ασφαλισμένων με τα νέα επιβαρυντικά δεδομένα του ΕΚΠΥ, πράγμα που θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα τόσο στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, όσο και στην διατήρηση των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Για ποιο λόγο οι ιδιώτες πάροχοι της κλειστής και ανοικτής νοσηλείας έχουν πληρωθεί μόλις τον Ιανουάριο του 2018 ενώ βρισκόμαστε στον Ιούνιο και ο οργανισμός έχει ταμειακά διαθέσιμα, όπως ισχυρίζεται;

2. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο οδηγός της εκκαθάρισης ώστε να υπάρχουν σαφείς οδηγίες κατά την εκκαθάριση και να μη χρειάζεται να γίνονται ενστάσεις;

3. Κατά την είσπραξη του clawback των προηγουμένων ετών έχετε διασφαλίσει ότι αυτή θα γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους ιδιώτες παρόχους;

4. Με ποια αρμοδιότητα και βάσει ποιας διάταξης του καταστατικού ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κος Πολάκης παρίστατο κατά τη συνεδρίαση και ψήφιση του ΕΚΠΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ;

5. Για ποιο λόγο ενώ ο ΕΚΠΥ βρίσκεται στο Υπουργείο, τουλάχιστον ένα έτος, απεστάλη στα μέλη του Δ.Σ. μία ημέρα πριν την συνεδρίαση με πολλές αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που είχε σταλεί στο Υπουργείο και βάσει ποιών επιστημονικών τεκμηριώσεων έγιναν αυτές οι αλλαγές;

6. Για ποιο λόγο απουσίαζε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ από την κρίσιμη συνεδρίαση για την ψήφιση του ΕΚΠΥ και ισχύει ή όχι ότι ο ίδιος είναι αντίθετος με την εφαρμογή του συγκεκριμένου ΕΚΠΥ και γι αυτόν τον λόγο προσήλθε ο αναπληρωτής Υπουργός στη συνεδρίαση, ώστε να «εκβιάσει» ουσιαστικά τα μέλη του Δ.Σ. να ψηφίσουν;

7. Για ποιο λόγο θα εφαρμόσετε έναν ΕΚΠΥ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους ιδιώτες παρόχους;

8. Με ποια κριτήρια με τον νέο ΕΚΠΥ προσθέσατε συμμετοχή στους ασφαλισμένους σε παρεχόμενες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συμμετοχή, τη στιγμή που οι ίδιοι αυτοί ασφαλισμένοι δέχονται και τις μειώσεις στη σύνταξή τους;».

Φωτογραφία intime news