Η Frigoglass διατηρεί τον κλάδο Υαλουργίας

Η Frigoglass διατηρεί τον κλάδο Υαλουργίας

Σε λύση της συμφωνίας με την GZI Mauritius Limited (“GZI”), που υπεγράφη στις 21 Μαΐου 2015 σχετικά με την πώληση του κλάδου Υαλουργίας, προχώρησε η Frigoglass ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όρος της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την εξαγορά δεν πληρούται από την πλευρά της GZI. Τροποποιημένες προσφορές που υπεβλήθησαν από την πλευρά της GZI δεν αντικατόπτριζαν την αξία του κλάδου Υαλουργίας και ως εκ τούτου δεν κρίθηκαν συμφέρουσες για την Frigoglass.  

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κλάδος Υαλουργίας της Frigoglass διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τοπική αγορά και τεχνική υπεροχή. Η Frigoglass θεωρεί ότι θα παραμείνει ο κυρίαρχος παραγωγός γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και είναι ιδανικά τοποθετημένη ώστε να κεφαλαιοποιήσει πάνω στην μακροπρόθεσμη αύξηση της κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών στην Αφρικανική αγορά, αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων των πελατών μας και των ελκυστικών προοπτικών ανάπτυξής της.

"Ο κλάδος Υαλουργίας εξακολουθεί να σημειώνει αξιόλογες επιδόσεις και παραμένει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τη Frigoglass παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς στη Νιγηρία. Κατά τη διάρκεια του 2015, ο Κλάδος Υαλουργίας ολοκλήρωσε επιτυχώς το επιχειρησιακό του σχέδιο και προχώρησε σε ανακατασκευή φούρνου στην Νιγηρία  με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αύξησης της δυναμικότητας. Το δε εργοστάσιο υαλουργίας στο Ντουμπάι σημείωσε σημαντική βελτίωση της κοστολογικής του βάσης και κατ'' επέκταση και του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους", σημειώνεται. 

Παράλληλαμ, η Frigoglass τονίζει πως συνεργάζεται στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) καθώς και με ομάδα αξιόπιστων συμβούλων προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική της, υπό τις νέες συνθήκες, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας και την επίτευξη της πλέον αποτελεσματικής κεφαλαιακής δομής.

Υπενθυμίζεται πως για σήμερα είχε συγκληθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε σχέση με την πώληση του κλάδου υαλουργίας στην GZI Mauritius Limited, ενώ η απόεπένδυση της Frigoglass από τον κλάδο Υαλουργίας προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016.