Frigoglass: Ισχυρά αποτελέσματα, προβλέψεις για διψήφια ανάπτυξη στο έτος

Frigoglass: Ισχυρά αποτελέσματα, προβλέψεις για διψήφια ανάπτυξη στο έτος

Σημαντικές επιδόσεις εμφάνισε σε επίπεδο γ’ τριμήνου και εννεαμήνου η Frigoglass , με περιορισμό των ζημιών στο εννεάμηνο, επιστροφή σε κερδοφορία το γ’ τρίμηνο, αύξηση πωλήσεων αλλά και  ρευστότητα, με 77,9 εκατ.  ευρώ.

Η αύξηση των επενδύσεων  των πελατών της  σε επαγγελματικά ψυγεία και η ενισχυμένη ζήτηση για γυάλινες φιάλες αύξησαν τις πωλήσεις με την διοίκηση να εκτιμά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στον κλάδο Υαλουργίας για το σύνολο της χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, το γ’ τρίμηνο οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 50,1% στα 91,644 εκατ. ευρώ με αύξηση 99,1% στα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 12,531 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 7,258 εκατ. ευρώ από ζημιές 7,741 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Στο εννεάμηνο, οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 8,7% σε σχέση με πέρυσι στα 293,240 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 17,6% στα 41,924 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στα 3,780 εκατ. ευρώ από 7,155 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στην σχετική της ανακοίνωση η Frigoglass επισημαίνει τα εξής στοιχεία:

▪ Αύξηση των πωλήσεων κατά 50% ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης της ζήτησης και στις δύο  δραστηριότητες, καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης 

▪ Επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.  Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 72% σε σχέση με πέρυσι και κατά 52% σε σχέση με το προ της πανδημίας  τρίτο τρίμηνο του 2019, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών σε όλες  τις δραστηριότητες  

▪ Βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά 340 μονάδες βάσης στο 13,7%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων  και των τιμών υπερκάλυψαν τον αντίκτυπο εξωγενών παραγόντων, όπως το αυξημένο κόστος πρώτων  υλών και μεταφορικών και την υποτίμηση του Νάιρα 

▪ Προκαταβολή ύψους €15 εκατ. τον Σεπτέμβριο από το συνασφαλιστικό σχήμα για το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία 

▪ Επιτυχής αύξηση της παραγωγής στη Ρωσία εντός του τριμήνου και έναρξη της λειτουργίας γραμμής  συναρμολόγησης στη Ρουμανία στις αρχές Οκτωβρίου, με στόχο τον περιορισμό του αντικτύπου από  την πυρκαγιά 

▪ Η φάση ανακατασκευής του εργοστασίου της Ρουμανίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το  χρονοδιάγραμμα του έργου και την εκτίμησή μας για επαναλειτουργία του το τέταρτο τρίμηνο του 2022

▪ €77,9 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και €11 εκατ. διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στο τέλος Σεπτεμβρίου, επαρκή για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κόστος χρηματοδότησης και κεφαλαιακές  δαπάνες, καθώς και για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης κατά το εποχικά ισχυρό πρώτο  εξάμηνο του 2022

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass , σχολίασε: 

"Πετύχαμε ισχυρή επίδοση παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους και τις  επιπτώσεις από το περιστατικό της πυρκαγιάς στη Ρουμανία. Με τις τάσεις της αγοράς να παραμένουν  ευνοϊκές τον Οκτώβριο, αναμένουμε το 2021 να επιτύχουμε διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του  περιθωρίου EBITDA. Εστιάζουμε στην υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του εποχικά ισχυρού πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, στην  έγκαιρη έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Ρουμανία, καθώς και στα μέτρα αντιστάθμισης της  αύξησης κόστους." 

Επιχειρηματική προοπτική 

Όπως επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, "η επίδοσή μας ήταν καλή κατά το εννεάμηνο, καθώς επωφεληθήκαμε από την αύξηση των επενδύσεων  των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία και την ενισχυμένη ζήτηση για γυάλινες φιάλες, ως αποτέλεσμα  των βελτιωμένων τάσεων κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών σε πολλές από τις αγορές μας. Έναντι της  περαιτέρω χαμηλής συγκριτικής βάσης του τέταρτου τριμήνου του έτους, το 2021 αναμένουμε αύξηση των  πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής ψύξης κατά μέσο μονοψήφιο ποσοστό. Παρά τη δυσμενή επίδραση  από τη συναλλαγματική ισοτιμία, συνεχίζουμε να αναμένουμε διψήφια αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο  Υαλουργίας το 2021, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του όγκου πωλήσεων.  

Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, καθώς και από  περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης κατά τη διάρκεια του ενεαμήνου. To κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσει και το 2022. Έχουμε ήδη  εφαρμόσει και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αναπροσαρμογές τιμών, καθώς και μια σειρά μέτρων  βελτίωσης της παραγωγικότητας και μείωσης κόστους, με στόχο την προστασία των περιθωρίων κέρδους  μας. Σε αυτό το περιβάλλον, αναμένουμε να επιτύχουμε μικρή βελτίωση του περιθωρίου EBITDA του  Ομίλου το 2021. 

Αναμένουμε κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €15 εκατ. το 2021. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε  δαπανήσει περίπου €0,5 εκατ. που αφορούν κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της  προσωρινής γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία.  

Εξακολουθούμε να διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα, με €77,9 εκατ. σε μετρητά και €11 εκατ. σε διαθέσιμες  πιστωτικές γραμμές στα τέλη Σεπτεμβρίου, για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κόστος  χρηματοδότησης και κεφαλαιακές δαπάνες, καθώς και για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης.