8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

Η γενιά των 400 ευρώ είναι εδώ...

Η γενιά των 400 ευρώ είναι εδώ...

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στην Ελλάδα υποχωρεί συνεχώς τα τελευταία τρίμηνα και πλέον βρίσκεται στο 20,5% που παραμένει πολύ υψηλό, ωστόσο, δεν συγκρίνεται σε τίποτα με το ιστορικό υψηλό των προηγούμενων ετών. Όπως όλα δείχνουν η ανεργία μειώνεται με μισθούς... πείνας. 

Στα 407,15 ευρώ κυμαίνεται ο μηνιαίος μισθός για 582.041 εργαζόμενους βάσει των στοιχείων των ίδιων των επιχειρήσεων, όπως δηλώθηκαν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΕΦΚΑ το Μάρτιο του 2017, ενώ ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση εμφανίζεται οριακά αυξημένος, στα 1199,35 ευρώ.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.840.099, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να να εξαχθεί συμπέρασμα για την εκτόξευση της μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους, καθώς μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ στον αριθμό των απασχολούμενων προστίθενται οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα μπλοκάκια με δύο εργοδότες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,06 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.119,35 ευρώ, ενώ στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,04 ευρώ και 407,15 ευρώ αντίστοιχα.

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,38 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,49 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,41 ημέρες.

Να σημειωθεί ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,31% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,01%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 86,51% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,78%.

Σύγκριση μεγεθών Μαρτίου 2017-Φεβρουαρίου 2017

Επισημαίνεται ακόμα ότι τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1% τη στιγμή που αυξήθηκε κατά 1,66% στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Τέλος, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,58%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,48% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,55% ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,06%.