Βουτιά 68% στα κέρδη της ΕΧΑΕ για το α' εννεάμηνο 2015

Βουτιά 68% στα κέρδη της ΕΧΑΕ για το α' εννεάμηνο 2015

Μείωση κατά 68% παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο εννεάμηνο του 2015, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή, στο εννεάμηνο 2015, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε 0,07 ευρώ έναντι 0,28 ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 23,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2015, έναντι 36,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 34,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Τραπεζική Αργία που μείωσε τις εργάσιμες ημέρες κατά 25 (εκ των οποίων οι 23 το 3ο τρίμηνο) και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στη συναλλακτική δραστηριότητα των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, λόγω της εφαρμογής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), αποτέλεσαν σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες για τον τζίρο και την κερδοφορία του ομίλου, κατά το 3ο τρίμηνο».

Επιπλέον, στο σύνολο του εννεάμηνου, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα, λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών, καθώς, επίσης και λόγω του μειωμένου σε σχέση με πέρυσι αριθμού εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρείες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές, κλπ).

Το εννεάμηνο 2015, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 37%, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών μειώθηκε κατά 45% (13,5 δισ. ευρώ έναντι 24,7 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι οι εργάσιμες ημέρες του εννεάμηνου 2015 ήταν 160 έναντι 186 για το εννεάμηνο του 2014.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 38%, συγκρινόμενη με το εννεάμηνο 2014, (45,2 δισ. ευρώ έναντι 72,8 δισ. ευρώ). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 56,3%, το εννεάμηνο 2015, από 59,4%, το εννεάμηνο 2014, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 177 εκ. μετοχές έναντι 91 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 87% (83,8 χιλ. έναντι 44,7 χιλ.). Ο συνολικός αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 61% (13,4 εκ. έναντι 8,3 εκ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν πτώση 18%, λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 11,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε στα 13,95 εκατ. ευρώ έναντι 12,85 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 8,6%. Οι δαπάνες του εννεάμηνου 2015 έχουν επιβαρυνθεί με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (438 χιλ. ευρώ), καθώς και αυξημένες προβλέψεις (επισφάλειας και ανέλεγκτων χρήσεων 650 χιλ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ), σε αντίθεση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από τη διαφορά αποτίμησης του μοναδικού ομολόγου που κατέχει η εταιρεία με αξία αποτίμησης 2,3 εκατ. ευρώ, την 30.9.2015, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, την 31.12.2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), το εννεάμηνο 2015, διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ