Το αύριο της αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης είναι ήδη εδώ

Το αύριο της αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης είναι ήδη εδώ

Έξυπνοι μετρητές για έλεγχο της κατανάλωσης, υπηρεσίες για το «έξυπνο σπίτι» (smart home), υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά στη στέγη και εξατομικευμένες λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες υπηρεσίες που σταδιακά κάνουν την εμφάνισή τους προς όφελος των καταναλωτών, φέρνοντας κοσμογονικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Elpedison φέρνει σήμερα, το αύριο της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις, ακολουθώντας πολιτικές και μοντέλα που εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Παντού στην Ευρώπη, τα «Utilities» μετασχηματίζονται σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, δημιουργούν νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού, του γραφείου και της επιχείρησης. Στην ουσία, η πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας μετασχηματίζεται όπως ακριβώς συνέβη τις προηγούμενες δεκαετίες με τις τηλεπικοινωνίες. Στα telecoms, τα πρώτα χρόνια έκρηξης του κλάδου, τα περισσότερα έσοδα προέρχονταν από sms και υπηρεσίες επικοινωνίας. Σταδιακά αυτά άρχισαν να μειώνονται λόγω της εμφάνισης του SKYPE, μετέπειτα του Messenger, τη θέση των οποίων σήμερα έχουν πάρει δεκάδες free applications για επικοινωνία. Τον ενεργειακό μετασχηματισμό ζουν ήδη οι προηγμένες ενεργειακές αγορές άλλων χωρών, όπως της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας.

Τα έξυπνα συστήματα και οι υπηρεσίες παρακολούθησης 

Σε αυτή τη νέα εποχή κινείται και ο βηματισμός της Elpedison, που με τις υπηρεσίες της φέρνει σήμερα την επόμενη μέρα της ενέργειας. Ειδικά για τις Επιχειρήσεις, τον τόνο δίνουν ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων έξυπνων μετρητών (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, νερού κ.ά), η αδιάλειπτη και σε real time παρακολούθηση των βασικών αλλά και εξειδικευµένων δεικτών ενεργειακής κατανάλωσης µέσω ειδικά σχεδιασµένης cloud πλατφόρµας, ο έλεγχος της θερµικής και οπτικής άνεσης των χρηστών της εκάστοτε εγκατάστασης μαζί με την ανάλυση ενεργειακών δεδοµένων, που λαμβάνει ο πελάτης σε τακτά διαστήματα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες-πιστοποιήσεις

Στο σκέλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Elpedison μέσω της ολιστικής προσέγγισής της προσφέρει εξειδικευμένες και στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και διαφοροποίηση στον τρόπο χρήσης του συνόλου ή τμήματος του εξοπλισμού με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσής του. 

Στο μέτωπο των πιστοποιήσεων, η ELPEDISON παρέχει υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης & ενεργειακών ελέγχων (Ν. 4342/2015), διαδικασία διασφάλισης ενεργειακής πιστοποίησης, σύστημα διαχείρισης ενέργειας (π.χ. ISO 50001:2018) καθώς και αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Στον τομέα των υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης ξεχωρίζουν η δηµιουργία ξεχωριστού ενεργειακού προφίλ για κάθε εγκατάσταση, η δυναµική προσοµοίωση θερµικών φορτίων και αναγκών και η ολιστική παροχή εξειδικευµένων και στοχευµένων προτάσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Στα ενεργητικά συστήματα, ξεχωρίζουν η βελτιστοποίηση των συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, κλιματιμού και αερισµού, καθώς επίσης των συστηµάτων βιοµηχανικού εξοπλισµού (συµπιεσµένος αέρας, αντλίες, ανεµιστήρες, κ.ά.), πρακτικές τις οποίες εισήγαγε στην Ελλάδα η σειρά των προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Το κάδρο συμπληρώνουν η αντικατάσταση υπάρχοντος φωτισµού µε τεχνολογία LED, η εγκατάσταση κατάλληλων συστηµάτων αυτοµατισµού, η χρήση διατάξεων βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος και συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας (µπαταρίες).

Στα παθητικά συστήματα, οι υπηρεσίες της Elpedison προβλέπουν μεταξύ άλλων τη βελτίωση της µόνωσης τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού, δώµατος και δαπέδων, την αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε αντίστοιχα ενεργειακά, τη βελτίωση της αεροστεγανότητας των χώρων, συστήματα σκίασης καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος χώρου για ευνοϊκό µικροκλίµα.

Τα οφέλη για τον καταναλωτή;  Από τη σημαντική μείωση του λειτουργικού του κόστους έως τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τµήµατος ή και του συνόλου του εξοπλισµού. Και από τη μείωση του ενεργειακού του αποτυπώµατος έως την αύξηση της εµπορικής αξίας των κτιρίων/εγκατάστασεων και τη βελτιστοποίηση της συνολικής εταιρικής εικόνας.

Φωτοβολταϊκά με Ενεργειακό Συμψηφισμό - Net Metering

Στο σκέλος των φωτοβολταϊκών στέγης, οι υπηρεσίες της Elpedison εστιάζουν στο net metering, δηλαδή τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες, εν συνεχεία τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο από μετασχηματιστή και την κάλυψη μέσω αυτού των αναγκών ενεργειακής κατανάλωσης του πελάτη. Παράλληλα, ένας µετρητής διπλής κατεύθυνσης καταγράφει την απορροφώµενη ενέργεια από το δίκτυο, καθώς επίσης και την εγχεόµενη προς αυτό.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για ένα τυπικό ενεργοβόρο πελάτη; Μείωση των συνολικών ανταγωνιστικών και ρυθµιζόµενων χρεώσεών του στην ηλεκτρική ενέργεια, απεξάρτηση από ενδεχόµενες αυξήσεις στο ρεύμα, παραγωγή και χρήση «πράσινης» ενέργειας, προστιθέµενη αξία στην εγκατάσταση, μείωση του ενεργειακού του αποτύπωµατος.