Αστήρ Παλάς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Αστήρ Παλάς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, το οποίο συνεδρίασε στις 04/04/2016 και μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 01/04/2016.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. έχει ως εξής: 

1. Παύλος Μυλωνάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Πολυχρόνης Γριβέας Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Δημόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθανάσιος Μαρτίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Συγγελίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιλτιάδης Σταθόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αριστοτέλης Καρυτινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Στέφανος Παντζόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Δημήτριος Κοντοφάκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Κυριακόπουλος Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Φράγκου Γεώργιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται πως η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει στις 30/06/2017.