Αλ. Μητρόπουλος: Παράνομη η επιστροφή του ΕΚΑΣ

Αλ. Μητρόπουλος: Παράνομη η επιστροφή του ΕΚΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.) της οποίας πρόεδρος είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος, μέσω της οποίας υποστηρίζει πως η επιστροφή του ΕΚΑΣ είναι παράνομη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Πρώτη η ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. μέσω του Προέδρου της κ. Αλέξη Μητρόπουλου, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή στις 15-5-2016, επεσήμανε τον κίνδυνο για περισσότερους από 70.000 χαμηλοσυνταξιούχους να τους ζητηθούν αναδρομικά από τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα ποσά του ΕΚΑΣ που έχουν ήδη λάβει από 1-1-2016 ως αχρεωστήτως καταβληθείσες!

Συγκεκριμένα στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4387/2016 με τίτλο »Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 92 ορίζεται ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από 12-5-2016, μεταβάλλονται τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται το ΕΚΑΣ και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2016!

Έτσι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πλέον κύρια και επικουρική σύνταξη άνω των 664 ευρώ, σταματούν να λαμβάνουν το ΕΚΑΣ και καλούνται να επιστρέψουν τις παροχές κατά το άρθρο 103 του ιδίου νόμου, περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. Η επιστροφή τους προβλέπεται να γίνει σε μηνιαίες δόσεις, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του μεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να περικόψει ακόμα περισσότερο τις χορηγούμενες συντάξεις για τους πλέον χαμηλοσυνταξιούχους, για τα …υπόγεια της Κοινωνικής Ασφάλισης, που σε πολλές περιπτώσεις διαβιούν κάτω από τα όρια της επίσημης φτώχειας!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την Κυβέρνηση:

1) Να σεβαστεί την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και το κράτος δικαίου.

2)Να μην προχωρήσει στην αναδρομική αναζήτηση των παροχών, σεβόμενη την αντικειμενική αδυναμία των χαμηλοσυνταξιούχων να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες.

3)Να προβεί στην άμεση τροποποίηση της Νομοθεσίας με τροπολογία στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, αποδεικνύοντας -όπως οφείλει- την κοινωνική της ευαισθησία αλλά και εκπληρώνοντας την κοινωνική της υποχρέωση απέναντι στους συνταξιούχους.

4)Να εφαρμόσει τη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (1179/1993, 2488/1993, 1917/1993, 237/2000), σύμφωνα με την οποία »δεν επιστρέφονται οι παροχές από τους οφειλέτες σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας επιστροφής των αχρεωστήτων παροχών».