Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, 17:00

-A +A

Καζίνο Ελληνικού: «Παράθυρο» για να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες λόγω... πανδημίας

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, 17:00
«Παράθυρο» για να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες λόγω... πανδημίας
-A +A

Παράθυρο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό διαμορφώνουν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορονοιού, μετά και την απόρριψη της προσφυγής της Hard Rock από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, η πλευρά της Hard Rock International, έχει την πρόθεση να εξαντλήσει κάθε προσφερόμενο νομικό μέσο για να «μπλοκάρει» τις διαδικασίες, μετά τον αποκλεισμό του φακέλου των δικαιολογητικών της από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού (δηλαδή της Επιτροπή Παιγνίων - ΕΕΕΠ) και για τον λόγο αυτό προσέφυγε στην ΑΕΠΠ. Πλέον, μετά την απόρριψη της προσφυγής της και από την Αρχή αυτή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτίθεται να προσφύγει και στο ΣτΕ. Όπως είναι γνωστό η τακτική της Hard Rock παρά την ομόφωνη απόρριψη των αιτιάσεών της και από τα δύο ανωτέρω όργανα, έχει προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στο διαγωνισμό, ο οποίος αποτελεί και αναβλητική αίρεση για το εμβληματικό project του Ελληνικού.

Στις συνθήκες ωστόσο που έχουν προκύψει λόγω της επιδημίας, καλά ενημερωμένους κύκλους, σημειώνουν ότι ορισμένα δεδομένα τροποποιούνται.

Πρακτικά η Hard Rock έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση αναστολής της απόφασης στο ΣτΕ μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της AΕΠΠ. Και κατά το νόμο η αναστολή συζητείται εντός 30 ημερών, ενώ εντός 20 ημερών εκδίδεται η απόφαση επ’ αυτής.

Ωστόσο λόγω των έκτακτων συνθηκών τα δικαστήρια, περιλαμβάνομένου και του ανωτάτου, δεν συζητούν την περίοδο αυτή υποθέσεις. Κατά τους ίδιους κύκλους εφόσον η HR για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ, η ΕΕΕΠ δικαιούται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας Mohegan Gaming & ΓΕΚΤΕΡΝΑ η οποία κρίθηκε ότι είναι και ο μοναδικός διεκδικητής μετά τη διαδικασία των φακέλων νομιμοποιητικών εγγράφων. Έτσι, θεωρητικά, ο τεχνικός φάκελος μπορεί να ανοίξει όσο δεν υπάρχει προσωρινή διαταγή που να εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο πραγματικός χρόνος που θα χρειαστεί η επιτροπή του διαγωνισμού για την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου εξαρτάται από το περιεχόμενο του τελευταίου και τις τυχόν εσωτερικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει η ΕΕΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή της Hard Rock στρεφόταν κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για το καζίνο. Ζητούσε, μάλιστα, να ακυρωθεί η απόφαση της ΕΕΕΠ τόσο κατά το μέρος κατά το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της όσο και κατά το μέρος κατά το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά της κοινπραξίας INSPIRE Athens (δηλαδή της Mohegan & ΓΕΚΤΕΡΝΑ).

Ωστόσο η απόφαση της ΑΕΠΠ, ήταν αρνητική για της Hard Rock, με ισχυρή τεκμηρίωση (σε ανάλυση 106 σελίδων) και κυρίως ομόφωνη. Δηλαδή χωρίς μειοψηφία σε κανέναν από τους πάνω από 15 λόγους προσφυγής. Πρόκειται για άλλο ένα σημαντικό «προηγούμενο», μετά την αντίστοιχη ομόφωνη απόρριψη της προσφοράς της Hard Rock από την ΕΕΕΠ.

Από την πλευρά της, η ΑΕΠΠ τόνισε με την απόφαση της ότι αρκούσε να συντρέχει έστω και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕΕΠ αποφάσισε την απόρριψή της προσφοράς της Hard Rock. Εν προκειμένω αποφάσισε ότι συντρέχουν περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και ουσιώδης πλημμέλεια στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Παράλληλα η ΑΕΠΠ, αποδεχόμενη τις απόψεις της ΕΕΕΠ και την παρέμβαση των Mohegan&ΓΕΚΤΕΡΝΑ, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Hard Rock για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, «σύγκρουση συμφερόντων» αλλά και όσα η υποψήφια εταιρεία ισχυρίστηκε για την ένωση προσώπων των τελευταίων.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα