ΟΔΔΗΧ: Στο 0,36% το επιτόκιο στη δημοπρασία των 6μηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,36% το επιτόκιο στη δημοπρασία των 6μηνων εντόκων

Στη δημοπράτηση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ, αντλώντας το ποσό του 1 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 0,36%. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,66 εκατ. ευρώ, ενώ η υπερκάλυψη ανήλθε σε ποσοστό 1,67%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.