Μέτρα για τη μετακίνηση μαθητών - Λιγότερες θέσεις στα σχολικά

Μέτρα για τη μετακίνηση μαθητών - Λιγότερες θέσεις στα σχολικά

Ειδικά μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων καθώς και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Τα σχολικά θα μεταφέρουν μισό αριθμό μαθητών από τις θέσεις που διαθέτουν, ενώ η επιβίβαση και αποβίβαση θα γίνεται των μαθητών θα γίνεται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα.

Αυτό περιλαμβάνει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Στα μέτρα προστασίας, που θα ισχύουν μέχρι τις 17 Μαΐου προβλέπεται:

* Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

* Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.

* Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

* Οι οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

* Ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων

Παράλληλα, προβλέπεται τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και ειδικότερα δεν εφαρμόζονται προηγούμενες διατάξεις και ορίζεται πως:

* Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι 5 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού.

* Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι 7 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο μέγιστος αριθμός των δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.