8ος χρόνος, ημέρα 2270η
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις «μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών», με το οποίο «επιχειρείται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη δικαστική εκπαίδευση από την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, καθώς αναμορφώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο ως προς την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής όσο και ως προς τον τρόπο επιλογής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελλοντικών και εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το εν λόγω νομοσχέδιο:

- Προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας για πρώτη φορά της κατεύθυνσης ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

- Δημιουργείται ειδικό τμήμα για την πλήρωση θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης καθώς επίσης συστήνεται, αντίστοιχα, ειδικό τμήμα για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία.

- Αποκαθίστανται οι παθογένειες στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Ειδικότερα, με το νέο εισαγωγικό σύστημα: α) η ξένη γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή αλλά όχι κριτήριο για την κατάταξή τους, β) η γραπτή δοκιμασία κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό θα υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70%, ενώ η προφορική δοκιμασία με συντελεστή βαρύτητας 30%.

- Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται από τον νέο θεσμό των βασικών διδασκόντων.

- Η πρακτική άσκηση θα διαρκεί πλέον χρονικό διάστημα 8 μηνών και θα αξιολογείται ουσιαστικά.

Ως προς τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προβλέπονται τακτικά προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς από τον βαθμό του εφέτη και κάτω, με τη δημιουργία ομάδων εργασίας (workshops).

Επιπλέον, προβλέπονται έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης για τους δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθμών, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν νέες ρυθμίσεις με επείγοντα χαρακτήρα.