Επιλέχθηκαν οι εταιρείες-ανάδοχοι για τις κλειστές δομές

Επιλέχθηκαν οι εταιρείες-ανάδοχοι για τις κλειστές δομές

Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος επιλέχθηκαν ως ανάδοχοι για τις προπαρασκευαστικές εργασίες κατασκευής των κλειστών κέντρων σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. 

Οι τρεις κατασκευάστριες εταιρείες, στις οποίες απηύθυνε πρόσκληση το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υποβολή προσφορών επιλέχθηκαν ως ανάδοχοι του έργου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Έτσι, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΕ αναλαμβάνει το έργο των προπαρασκευαστικών εργασιών περίφραξης και καθαρισμού της έκτασης που επιτάχθηκε στη Λέσβο αντί του συνολικού ποσού των 854.390 ευρώ.

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι ο ανάδοχος για το ίδιο έργο στη Χίο, αντί του συνολικού ποσού του 1.031.398 ευρώ, ενώ  στη Σάμο το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. αντί του συνολικού ποσού των 947.651 ευρώ.

Μεταξύ του υπουργείου και των αναδόχων θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας και την υποβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου.