Ελληνική Παραγωγή: Πυξίδα για την επόμενη ημέρα η έκθεση Πισσαρίδη

Ελληνική Παραγωγή: Πυξίδα για την επόμενη ημέρα η έκθεση Πισσαρίδη

Την ικανοποίησή της για τις μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η Έκθεση Πισσαρίδη, με στόχο την αλλαγή σελίδας της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εν τέλει την επίτευξη βιώσιμων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, εκφράζει η Ελληνική Παραγωγή. Και επισημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανία θα είναι παρούσα σε αυτήν την προσπάθεια, στηρίζοντας τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Στην ανακοίνωση της η Ελληνική Παραγωγή χαρακτηρίζει την έκθεση Πισσαρίδη ως ένα «συνεκτικό σχέδιο» που κωδικοποιεί και αναλύει χρόνιες παθογένειες της χώρας, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, ενταγμένες σε ένα ολιστικό σχέδιο για μια Ελλάδα παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά συνεκτική. «Μια χώρα που θα πορεύεται προς το μέλλον συμμετέχοντας με αξιώσεις στη νέα «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία προς την οποία η Ευρώπη κινείται ήδη με μεγάλη ταχύτητα», όπως σημειώνει.

«Δεν εξωραΐζει την κατάσταση προς καμία κατεύθυνση και προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις άρσης των παθογενειών με ριζικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες η χώρα όφειλε να έχει δρομολογήσει προ πολλού», αναφέρει η Ελληνική Παραγωγή και προσθέτει πως το βασικό διακύβευμα της ελληνικής οικονομίας που διατυπώνεται σαφώς στο δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης είναι η αύξηση των εισοδημάτων, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής, μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, στο πλαίσιο μιας ανοικτής οικονομίας, με έμφαση στις εξαγωγές και στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Παραγωγή, η έκθεση οφείλει να αποτελέσει την βάση για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, προσθέτοντας ότι «οι πρώτες ενδείξεις είναι ήδη ορατές μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση το οποίο η χώρα θα αξιοποιήσει τους ιδιαίτερα αυξημένους πόρους που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

«Το στοίχημα για μια Ελλάδα παραγωγική, συνεκτική, καινοτόμα και εξωστρεφή απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και τη συνεργασία όλων, της Πολιτείας, των παραγωγικών δυνάμεων και των εργαζομένων», υπογραμμίζει η Ελληνική Παραγωγή.