ΕΚΤ: Χορήγηση δανείων σε ευρώ εκτός ευρωζώνης

ΕΚΤ: Χορήγηση δανείων σε ευρώ εκτός ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προσφέρει δάνεια έναντι εγγυήσεων σε κεντρικές τράπεζες εκτός ευρωζώνης για να στηρίξει τις αγορές χρηματοδότησης εν μέσω  της πανδημίας.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού διευκόλυνσης repo του ευρωσυστήματος, η ΕΚΤ θα παράσχει ρευστότητα σε ευρώ σε μια ευρεία ομάδα κεντρικών τραπεζών εκτός της ευρωζώνης έναντι επαρκών εγγυήσεων, διαπραγματεύσιμων σε ευρώ.

Ο νέος μηχανισμός, ο οποίος συμπληρώνει τις διμερείς γραμμές ανταλλαγής και τον μηχανισμό διευκολύνσεων, θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2021.