7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Δωδεκάμηνη παράταση χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στην ΕΑΣ

 Δωδεκάμηνη παράταση χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στην ΕΑΣ

Την παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικών ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ στην "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα" προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, που κατατέθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο εισάγεται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Επιτρέπεται για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες [από πενήντα τέσσερις (54) σε εξήντα έξι (66) μήνες, αρχής γενομένης από τις 22-12-2016], η χορήγηση στην ανωτέρω εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και με την κείμενη διαδικασία:

- αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη διευκόλυνση της λειτουργίας και της δραστηριότητας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. καθώς και για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας ή σχετικού προσυμφώνου για τα δύο μνημονευόμενα γήπεδα της εταιρείας,

- πιστοποιητικών Φορολογικής Διοίκησης όπου βεβαιώνεται η καταχώριση των ανωτέρω γηπέδων στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), - αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

β. Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται να συμψηφιστούν αυτεπαγγέλτως οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και καταβολές προς την Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. με οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ασφαλιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α. α' και β' βαθμού).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ