Τιτάν: Εμβληματική και διαχρονική αξία

Τιτάν: Εμβληματική και διαχρονική αξία

Η εβδομάδα που πέρασε σηματοδοτήθηκε από την έκθεση Πισσαρίδη, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για ένα «ενδιάμεσο» κείμενο που δίνεται σε ευρεία διαβούλευση, με την τελική πρόταση να κατατίθεται τον Σεπτέμβριο. Η κεντρική ιδέα της έκθεσης είναι ότι βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η συστηματική αύξηση των εισοδημάτων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δράσεις οικονομικής πολιτικής που συστηματικά θα ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εργασία και τις επενδύσεις.

Ο στόχος της συστηματικής αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων προϋποθέτει τη συστηματική αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της εξωστρέφειας, δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν. Υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας οικονομίας με υψηλή παραγωγικότητα, η οποία με τη σειρά της απαιτεί υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και καινοτομίας.

Στην έκθεση αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι τάσεις της ελληνικής οικονομίας, οι βασικές διεθνείς τάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική της πορεία, η γενική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η οικονομία ώστε να επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, οι σημαντικότερες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αναπτυξιακή τροχιά και οι προτεινόμενες δράσεις αναπτυξιακής πολιτικής.

Η έκθεση περιλαμβάνει 14 εξειδικευμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων πολύ σημαντικές είναι η μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία με συνδυαστικά μέτρα, η ενίσχυση της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις και η άμεση λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση.

Η έκθεση αυτή έρχεται να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ώστε η χώρα μόνιμα και όχι συγκυριακά να εκμεταλλευτεί στο έπακρον τα επόμενα χρόνια την ισχύ του δίδυμου πακέτου της Ε.Ε. - του Next Generation Εu και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η ιστορία και το μέλλον του ΤΙΤΑΝΑ

Οσον αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, θέτουμε στο μικροσκόπιο μια από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές ελληνικές επιχειρήσεις, τον Τιτάνα, που ιδρύθηκε το 1902 και εισήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο το 1912.

Το 1922 οι εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝΑ ασφαλίζονται για εργατικά ατυχήματα, μία πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής απόφαση, ενώ το 1924 ηλεκτροδοτείται το εργοστάσιο Ελευσίνας με ιδιοπαραγωγή ρεύματος. Το 1933 ξεκίνησαν οι πρώτες εξαγωγές τσιμέντου με προορισμό τη Βραζιλία, ενώ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι εξαγωγές της εταιρείας αναστέλλονται, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστεί η διεθνής επέκτασή της. Παράλληλα, όμως, εδραιώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ επανέρχεται στα τέλη της δεκαετίας του '40, δίνοντας νέα ώθηση στην παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας. Το 1957 οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 52% των πωλήσεών του και το 50% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου.

Τη δεκαετία του '60 εγκαινιάζονται ακόμα δύο μονάδες παραγωγής τσιμέντου, ενώ το 1979 ξεκινά μια περίοδος επέκτασης του Ομίλου, ο οποίος διαθέτει σήμερα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες. Πιο πρόσφατη, η απόκτηση συμμετοχής στη βραζιλιάνικη τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi (2016).

Το 1985 πραγματοποιούνται για πρώτη φορά εξαγωγές στις ΗΠΑ, ενώ το 2003 τίθεται σε λειτουργία η νέα, υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ο Ομιλος έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες. Απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζομένους παγκοσμίως και έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τσιμέντου και τσιμεντοειδών υλικών.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η TITAN Cement International (TCI), μία βελγική εταιρεία εισηγμένη στο Euronext Βρυξελλών, Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η TITAN Cement International κατέστη η μητρική εταιρεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής τον Iούλιο του 2019, που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρική εταιρεία του Ομίλου, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε σταθερό κύκλο εργασιών και αύξηση της κερδοφορίας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε στην ουσία αμετάβλητος (+0,1%) σε σχέση με το α' εξάμηνο της περσινής χρήσης και ανήλθε στα 786,3 εκατ.€ Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν τα 136,8 εκατ.€, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του έτους οφείλεται στις στοχευμένες περικοπές δαπανών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των τιμών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9 εκατ.€ (+68%) και ανήλθαν στα 22,4 εκατ.€.

Αντοχές στην Κρίση

Οι πωλήσεις στην αρχή του έτους ξεκίνησαν δυναμικά, αλλά στη συνέχεια επηρεάστηκαν από την εξάπλωση του κορονοϊού και την επακόλουθη επιβράδυνση των αγορών. Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου τον Μάιο και τον Ιούνιο αντιστάθμισε εν μέρει την πτώση, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να πλησιάσουν τα επίπεδα της περσινής χρονιάς. Οσον αφορά τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 475,5 εκατ.€ , καταγράφοντας αύξηση 0,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 87,1 εκατ.€, καταγράφοντας αύξηση 3,5%.

Η πορεία της ελληνικής αγοράς στην αρχή του έτους ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το 2019, αλλά αναχαιτίστηκε απότομα με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα μέσα Μαρτίου. Η ζήτηση, ωστόσο, ανέκαμψε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους έξι μήνες του έτους μειώθηκε κατά 7,8%, φθάνοντας στα 113,7 εκατ.€., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ.€ σημειώνοντας πτώση κατά 16,4%. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του εξαμήνου ήταν 240 εκατ.€, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν στα 1,367 δισ. €. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 930 εκατ.€.

Στις 2 Ιουλίου η TGF ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προσφοράς ομολογιών ύψους €250 εκατ. λήξης το 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% και με την εγγύηση της Titan Cement International S.A. και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιών με λήξη το 2021, συνολικού ποσού 109.342.000€, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο που κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου