ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1992η
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

Η ώρα της αλήθειας για το ψηφιακό ευρώ - Θα είναι το CBDC ένα ακόμα κρυπτονόμισμα;

Η ώρα της αλήθειας για το ψηφιακό ευρώ - Θα είναι το CBDC ένα ακόμα κρυπτονόμισμα;

Η ΕΚΤ έχει δεν έχει καταλήξει ακόμα στην επίσημη έκδοση του ψηφιακού ευρώ (CBDC). Το CBDC σύμφωνα με τους θιασώτες του εγχειρήματος, θα είναι μια μορφή χρήματος που θα εκδίδεται στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΚΤ, μέσα στο Ευρωσύστημα. Αρχικά θα προσφέρεται σαν ένα εναλλακτικό ψηφιακό χρήμα, που θα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στο χώρο των λιανικών πωλήσεων. Και αυτό διότι, η Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τις ραγδαίες μεταβολές στο χώρο των πληρωμών των συναλλαγών στο χώρο των λιανικών πωλήσεων και να προσφέρει αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία στους Ευρωπαίους πολίτες.

Όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα που δημοσιεύτηκε σε έκδοση της ΕΚΤ  με σκέψεις γύρω από το CBDC, η υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, θα έχει 6 διαφορετικούς στόχους.

1. Συμπληρωματικότητα στη χρήση μετρητών και καταθέσεων.

2. Δημιουργία συνεργιών με το οικοσύστημα συναλλαγών.

3. Υποστήριξη στην ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

4. Διαφύλαξη της πρόσβασης στα χρήματα της ECB.

5. Αποφυγή του ρίσκου από τη χρήση μη ρυθμισμένων διαδικασιών πληρωμών.

6. Αντιμετώπιση της κυριαρχίας άλλων κεντρικών ψηφιακών νομισμάτων.

    

Όμως επειδή οι στόχοι είναι της ΕΚΤ είναι σε σημαντικό βαθμό ασαφείς στη σκέψη των εισηγητών του CBDC, εκείνο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι ο τρόπος της εκκαθάρισης και του ελέγχου των συναλλαγών. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην αποκεντρωμένη εκκαθάριση όπου την ευθύνη των συναλλαγών την έχουν οι χρήστες ή οι ενδιάμεσοι εποπτικοί φορείς και στην κεντρική εκκαθάριση από την ΕΚΤ. Όπως και να έχει, εκτιμούμε ότι η ΕΚΤ, θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο και έλεγχο στο λεγόμενο back-end infrastructure, όπως παρουσιάζεται και στην ακόλουθη καταγραφή των διαδικασιών εκκαθάρισης των ψηφιακών συναλλαγών. 

Με δεδομένο ότι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι δύσκολο να παρερμηνεύονται ακόμα και οι βασικές αρχές που θα διέπουν την έκδοση του ψηφιακού ευρώ. Ειδικά σήμερα, εν μέσω φημών για την  άμεση υιοθέτηση του CBDC, αλλά και σημαντικών εξελίξεων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με την είσοδο στο «παιχνίδι» μεγάλων επενδυτικών οίκων και παρόχων ψηφιακών πληρωμών και εκκαθαρίσεων.

Τρεις παρερμηνείες για το ψηφιακό ευρώ

1. Η πρώτη παρερμηνεία είναι ότι οι πολίτες νομίζουν ότι η ΕΚΤ θα καταργήσει τη χρήση των μετρητών επιβάλλοντας για πάντα χαμηλά ή και αρνητικά επιτόκια στα ψηφιακό ευρώ.

Οι επιτελείς της EΚΤ, έχουν αναφέρει ρητά ότι η κατάργηση των μετρητών δε βρίσκεται στην ατζέντα της κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια που θα απολαμβάνουν όσοι διακρατούν ψηφιακά ευρώ, θα είναι τα ίδια με τα επιτόκια που λαμβάνουν όσοι διατηρούν μετρητά, δηλαδή 0%. Αν τα έχουν υπό μορφή καταθέσεων, τότε θα απολαμβάνουν τα εκάστοτε επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων. Επίσης, είναι ξεκάθαρο είναι ότι το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένα εργαλείο ψηφιακών πληρωμών και όχι ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής.

2. Η δεύτερη παρερμηνεία αφορά στην εκτίμηση ότι η υιοθέτηση του CBDC θα αντικαταστήσει την τραπεζική διαμεσολάβηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΚΤ δεν προτίθεται να αλλάξει τόσο τις δομές, όσο και τον τρόπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Το καθεστώς της τραπεζικής διαμεσολάβησης και  η λειτουργία του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, δεν πρόκειται να μεταβληθούν, καθώς η EΚΤ θα αντισταθεί στην είσοδο των τεχνολογικών ψηφιακών γιγάντων στο χώρο του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών και καταθέσεων.

3. Η τρίτη ανησυχία αφορά τη βιωσιμότητα του συστήματος που θα κτισθεί γύρω από το ψηφιακό ευρώ. 

Η ΕΚΤ, δεν ενδιαφέρεται να αποκομίσει κέρδη από τις συναλλαγές που θα γίνονται σε CBDC. O στόχος της είναι να παράσχει στους πολίτες μια εύχρηστη και ασφαλή ψηφιακή εναλλακτική, που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο οικοσύστημα των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, των εξωτραπεζικών συναλλαγών και των εφαρμογών fintech, που επιζητούν την κερδοφορία, η EΚΤ, θα παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης του CBDC δωρεάν.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, εκτιμούμε ότι το ψηφιακό ευρώ (CBDC) δεν θα μοιάζει σε τίποτα με τα κρυπτονομίσματα

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.