Προσυμφωνημένη συναλλαγή 100.000 μετοχών για ΠΡΕΜΙΑ, στα 0,9600 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 100.000 μετοχών για ΠΡΕΜΙΑ, στα 0,9600 ευρώ.