Το ΣτΕ έκρινε ότι έχει παραγραφεί το πρόστιμο του Αλ. Μητρόπουλου

Το ΣτΕ έκρινε ότι έχει παραγραφεί το πρόστιμο του Αλ. Μητρόπουλου

Έχει παραγραφεί το πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ που έχει επιβληθεί στον τέως αντιπρόεδρο της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλο, αποφάνθηκε η πενταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όμως, λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν, το όλο θέμα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.

Ο κ. Μητρόπουλος είχε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητούσε να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου (677/2015 και 3792/2015) με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά της υπ΄ αριθμ. 482/2013 πράξης του προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών με την οποία του επιβλήθηκε το επίμαχο πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το έτος 1999.

Κατ΄ αρχάς, το πρόστιμο ανερχόταν σε 942.136,60 ευρώ, αλλά με απόφαση της επιτροπής διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/94, το πρόστιμο περιορίσθηκε στο ποσό των 375.329,08 ευρώ.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντίνα Λαζαράκη εξέδωσαν σήμερα την υπ΄ αριθμ. 888/2016 απόφαση, με την οποία αποφάνθηκε ότι οι δύο εν λόγω Εφετειακές αποφάσεις έκριναν μη νομίμως» για την 10ετή παραγραφή που παρατάθηκε, αρχικά με το νόμο 3888/2010 και περαιτέρω με τους νόμους 4002/2011 και 4098/2012.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με τους επίμαχους νόμους, αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ