Οικονομικό βοήθημα για άνεργους δημοσιογράφους

Οικονομικό βοήθημα για άνεργους δημοσιογράφους

Θα δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα και τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεων Συντακτών, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 300 ευρώ και επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Δικαιούχοι είναι όσοι δημοσιογράφοι είναι άνεργοι από 1/1/2011 (5ετια) και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων η οποία θα συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό της εφορίας (οικονομικό έτος 2014) και το Ε9.

Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έμειναν άνεργοι από 1/7/2014 έως σήμερα θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος Χριστουγέννων (δηλαδή, ότι το εισόδημά τους για το έτος 2015 δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί), προσκομίζοντας και αυτοί φορολογικές δηλώσεις.

Όσοι δημοσιογράφοι πληρούν τις άνω προϋποθέσεις αλλά λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα λάβουν τη διαφορά (εφόσον υπάρχει) ανάμεσα στο βοήθημα Χριστουγέννων της ΕΣΗΕΑ και του επιδόματος Χριστουγέννων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Τα αιτήματα όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015. Το βοήθημα θα κατατεθεί από 21 Δεκεμβρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2016 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επίσης, η Ένωση Συντακτών ενημερώνει τα άνεργα μέλη της που δικαιούνται επιδότηση voucher, και δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, ότι οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί μόνο η κατάθεση του ποσού που έχει δεσμευτεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της ΕΣΗΕΑ, για να γίνει η κατανομή των χρημάτων. Το ποσό θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ