Εκκενώθηκε η Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι

Εκκενώθηκε η Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι