Διάκριση για τον Πρύτανη του ΟΠΑ κ. Κ. Γάτσιο

Διάκριση για τον Πρύτανη του ΟΠΑ κ. Κ. Γάτσιο

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος επελέγη ως εξωτερικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Vienna University of Economics and Business για την περίοδο 2015-2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος επελέγη ως εξωτερικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου (International Board) του Vienna University of Economics and Business (WU) για την περίοδο 2015-2019. Ύστερα από επιστολή που έλαβε από το νέο Πρυτανικό Συμβούλιο με Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Edeltraud Hanappi-Egger, απεδέχθη να συμμετάσχει στο Διεθνές Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή, αποτελείται από διεθνούς φήμης και διακεκριμένους Πρυτάνεις, Κοσμήτορες και ειδικούς επιστήμονες ανά τον κόσμο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Συμβουλίου είναι το ακαδημαϊκό έργο, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, η διοικητική τους εμπειρία και, γενικότερα, η διεθνής καταξίωσή τους. Το Διεθνές Συμβούλιο, μαζί με το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο στη Βιέννη, όπου συζητούνται, αναλύονται και καθορίζονται τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα, αλλά και προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση σε στρατηγικές δράσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου.