Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Αντισυνταγματική η άμεση αποχώρηση μελών των ανεξάρτητων Αρχών που έχει λήξει η θητεία τους

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Αντισυνταγματική η άμεση αποχώρηση μελών των ανεξάρτητων Αρχών που έχει λήξει η θητεία τους

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ΄ αριθμ. 5/2015 γνωμοδότηση της έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διάταξη του νόμου 4339/2015 σύμφωνα με την οποία «αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία τους».

Ακόμη, η Αρχή αναφέρει ότι σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της συνεχούς λειτουργίας των ανεξάρτητων Αρχών και το νόμο 4055/2012 η θητεία των μελών των ανεξάρτητων Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό των νέων.

Κατόπιν αυτών, καταλήγει η γνωμοδότηση νόμιμα η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη συγκρότησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ