Ελληνικός Χρυσός: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία χρηματοδότησης των Σκουριών

Ελληνικός Χρυσός: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία χρηματοδότησης των Σκουριών

Ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές βρίσκεται η Ελληνικός Χρυσός, μετά το πράσινο φως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eldorado Gold και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου. Συγκεκριμένα, στα μέσα Δεκεμβρίου, Ελληνικός Χρυσός και τράπεζες ήρθαν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του έργου των Σκουριών, ύψους 680 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, η εταιρεία έλαβε και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Eldorado Gold.

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά ορόσημα που ανοίγουν το δρόμο για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Σύμφωνα με τον George Burns, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eldorado Gold, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025 και να αυξηθεί περαιτέρω στη συνέχεια, καθώς θα βελτιστοποιούνται οι εγκαταστάσεις στις Σκουριές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιπρόεδρος Ελλάδας της Eldorado Gold και Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός Χρήστος Μπαλάσκας τόνισε: «Κάναμε δυο πολύ μεγάλα βήματα που μας επιτρέπουν  να προχωρήσουμε αποφασιστικά προς τον τελικό μας στόχο που είναι η πλήρης έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Σκουριών. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Eldorado Gold για την έγκριση της επενδυτικής απόφασης, καθώς και όλους τους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός για τη συνεισφορά τους σε αυτήν την προσπάθεια». 

Υπενθυμίζεται πως στις Σκουριές βρίσκεται ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού-χαλκού που κατά τη συνολική διάρκεια ζωής του – περί τα 20 έτη- προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού. Σήμερα, το έργο είναι περίπου κατά το ήμισυ κατασκευασμένο, ενώ έχει ήδη εγκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Το Έργο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, σύμφωνα και με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ESIA) που εκπόνησε η Ελληνικός Χρυσός και πρόσφατα τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση.

Το έργο των Σκουριών θα ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση, καθώς αναμένεται να δημιουργηθούν σε βάθος 25ετίας περίπου 1.400 σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και περί τις 800 πρόσθετες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου. Η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα δημιουργήσει συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ θα συνεισφέρει φορολογικά έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων για το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και εισφορές και άνω των 4 δισ. δολαρίων σε εκτιμώμενη αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές. Θετικό θα είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης, καθώς κατά τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων θα επενδυθούν 80 εκατ. δολάρια σε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα ωφελήσουν αποκλειστικά την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό, διότι οι Σκουριές αποτελούν ένα στρατηγικό επενδυτικό έργο, το οποίο θα αποτελέσει μια νέα πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, ένα απαραίτητο μέταλλο για την πράσινη μετάβαση.

Η στρατηγική σημασία του έργου επιβεβαιώνεται και από την εν εξελίξει νέα Ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act), με την οποία θα τεθεί σε προτεραιότητα η υλοποίηση έργων όπως αυτό της Ελληνικός Χρυσός. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τομέα πρώτων υλών, καθώς αποσκοπεί στην ισχυροποίηση, αφενός της αξιακής αλυσίδας της ΕΕ —μέσω του προσδιορισμού έργων ευρωπαϊκού στρατηγικού ενδιαφέροντος για ορυκτούς πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες με υψηλή περιβαλλοντική προστασία— και αφετέρου, των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.