ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 1,05 εκατ. για έργα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 1,05 εκατ. για έργα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 26η Μαΐου 2023 υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία "OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, με ποσό σύμβασης 1.050.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και χρόνο αποπεράτωσης εργασιών έως την 31.08.2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, αντικείμενο της Σύμβασης του έργου είναι η "Κατασκευή στεγάνωσης των δωμάτων και των συμπληρωματικών κατασκευών των χαμηλών κτηριακών όγκων του κτηρίου Β56 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών".