Οι εταιρείες επιταχύνουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι εταιρείες επιταχύνουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επιταχύνουν τις επενδύσεις τους με φόντο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα, η οποία και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία θεωρείται ως ένα απαραίτητο συστατικό επιτυχίας για τους νέους επιχειρηματίες.

Η τάση αυτή καταγράφει στη χώρα μας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά νέων επιχειρηματιών που πιστέυουν ότι μια εταιρεία μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών. Με βάση την παραπάνω έρευνα οι 8 στους 10 επιχειρηματίες δηλώνουν ότι χωρίς την τεχνολογία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για την ακρίβεια, η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρεί ότι η εταιρεία του μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ψηφιακές τεχνολογίες περιορίζεται στο 21%. 

Το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα, καθώς σε άλλες χώρες οι αντίστοιχοι δείκτες διαμορφώνονται πάνω από το 30%. 

Για παράδειγμα, στη Νορβηγία και στην Ουγγαρία σχεδόν οι μισοί νέοι επιχειρηματίες θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν την εταιρεία τους και χωρίς τη συνδρομή των ψηφιακών τεχνολογιών.Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε άλλες χώρες, και συγκεκριμένα, στο 65% στην Πολωνία, στο 51% στη Ρωσία και στο 50% στη Ρουμανία. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που καταγράφει την τάση όχι μόνο υιοθέτησης, αλλά  και εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, και κυρίως από τις μικρομεσαίες, είναι τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οποία δυόμιση μήνες μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δράση «Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ», έχουν κατατεθεί 1.123 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 32.214.835 ευρώ με δημόσια δαπάνη 16.549.550 ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 18% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. 

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου, στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 366 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 5.404.615 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 70.200.000 ευρώ. 

Στην κατηγορία των περιφερειών μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 757 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 11.144.935 ευρώ, ενώ η συνολική  δημόσια δαπάνη για την κατηγορία αυτή είναι 19.800.000 ευρώ. Αυτό πρακτικά δείχνει ότι υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όλες τις Περιφέρειες και ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες όπου έχει καλυφθεί ποσοστό μικρότερο του 10% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αναμφίβολα, σημαντικό αλλά και κομβικό ρόλο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους επιχειρηματίες διαδραμάτισε η πανδημία. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ένα ποσοστό 40% των νέων επιχειρηματιών απαντά ότι υιοθέτησε ψηφιακές τεχνολογίες, ως αντίδοτο στην πανδημία. Μόλις ένα 20% απαντά ότι το είχε κάνει πριν από αυτή. 

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε και την τάση σύμφωνα με την οποία σήμερα 6 στους 10 επιχειρηματίες στην Ελλάδα δηλώνουν πως θα χρησιμοποιούν πλέον περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Δυσκολίες στην ενσωμάτωση τεχνολογιών

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τον ρόλο της τεχνολογίας ως κομβικό για την επιτυχία τους, ωστόσο, η εφαρμογή αυτή της αντίληψης στην πράξη, μάλλον αποδεικνύεται δύσκολη. 

Ως παράδειγμα αναφέρεται η πολύ χαμηλή θέση της Ελλάδας στην κατάταξη σε ό,τι αφορά την τεχνολογική ένταση των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, καθώς μόλις το 3,7% αφορά εγχειρήματα μέτριας ή υψηλής τεχνολογικής έντασης.

Αντίθετα, η χώρα βρίσκεται σε υψηλή θέση στην καινοτομία, αφού σχεδόν ένα στα πέντε νέα εγχειρήματα, συγκεκριμένα σε ποσοστό το 19,9%,ενσωματώνει την καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Στο δείκτη αυτό η Ελλάδα κινείται πολύ καλά σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, έχοντας την έκτη καλύτερη επίδοση. Να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη επίδοση στις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος είναι 17,7%.

Σύμφωνα με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας του ΙΟΒΕ σε ό,τι αφορά το προφίλ των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, οι μισοί επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στη χώρα μας είναι μεταξύ 18 - 34 ετών, με μέσο όρο ηλικίας του νέου επιχειρηματία τα 36 έτη. Από αυτο ένα ποσοστό 44,6%, διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα 5,9% και μεταπτυχιακή ειδίκευση.

Το μόνο δυσμενές εύρημα, το οποίο αφορά , γενικά την επιχειρηματικότητα αφορά στο υψηλό ποσοστό του πληθυσμού, περί το 65%, που θεωρεί ότι στη χώρα μας η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι δύσκολη, και σε ένα ποσοστό 40% που δηλώνει ότι η έναρξη μιας επιχείρησης είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το 2020.