Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Φωτογραφία αρχείου
field_kentriki_fotografia
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Φωτογραφία αρχείου

Συνεργασία ΓΕΕΘΑ και Πανεπιστημίου Πειραιώς

H ανάπτυξη δημιουργικής και στενής συνεργασίας που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, είναι ο σκοπός της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα, εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ ο διευθυντής Β' Κλάδου υποστράτηγος Ιωάννης Δημητρέλλος και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προγράμματα συνεργασίας στους τομείς της στρατηγικής, της αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας με:

- Οργάνωση από κοινού και διεξαγωγή ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων ή διεθνών συνεδρίων και ασκήσεων προσομοίωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

- Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

- Συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», με παροχή ειδικής έκπτωσης.

- Δημοσίευση των προϊόντων συνεργασίας στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΓΕΕΘΑ.

- Φοίτηση στελεχών σε προγράμματα εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου με την παροχή αντίστοιχης πιστοποίησης.

- Συνεργασία με επιστημονικούς και στρατιωτικούς φορείς και ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του.

- Ίδρυση και λειτουργία εδρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ