7ος χρόνος, ημέρα 2102η
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Viohalco: Η… αυτοκρατορία αντεπιτίθεται

Ως πολύ σημαντική εκτιμάται η διαδικασία placement (6,6% του μετοχικού κεφαλαίου) που ξεκίνησε χθες εκ μέρους της ElvalHalcor με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της Viohalco αλλά και τη διεύρυνση της διασποράς της ΕlvalHalcor.

Viohalco: Η… αυτοκρατορία αντεπιτίθεται

Νέο υψηλό 14 μηνών για το Χρηματιστήριο της Αθήνας και απομάκρυνση από το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, επιφύλαξε η πρώτη συνεδρίασης της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε αντίθεση με τα ειωθότα, ο τζίρος παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα των 80 εκατ. ευρώ  με διάχυση ρευστότητας και ενδιαφέροντος σε όλους τους τίτλους όλων των κεφαλαιοποιήσεων. 

Η κίνηση ήταν απόρροια συνδυασμένων ειδήσεων  με πρωτεύουσα αυτής  της Παρασκευής σύμφωνα με την οποία ο Οίκος S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα  της χώρας  σε ΒΒ την υψηλότερη κατάταξη της τελευταίας δεκαετίας για τον οίκο και δυο βαθμίδες μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Ο οίκος ενσωμάτωσε στην αξιολόγησή του στον χαμηλότοκο δανεισμό του δημοσίου και το  ευνοϊκό προφίλ του χρέους καθώς και στη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος της ανάπτυξης. Επιπροσθέτως  τα ανακοινωθέντα μέτρα φορολογικών και ασφαλιστικών  ελαφρύνσεων για φορολογούμενους και επιχειρήσεις  λειτούργησε ως θετικός καταλύτης για τις εισηγμένες προεξοφλώντας μεγαλύτερη ευελιξία και αναπτυξιακή προοπτική.

Συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας και ιδίως ο βιομηχανικός κλάδος έχει ήδη εμφανίσει σημεία ανάκαμψης καθώς ήδη το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς κατέγραψε υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις περσινές παρά τη χρονική διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Οι εξαγωγές σε συνδυασμό με τις τιμές των μετάλλων είναι βασικός παράγων των βελτιωμένων επιδόσεων, με το χαλκό να συνεχίζει το ράλι του προεξοφλώντας την αυξημένη ζήτηση. Ένας ακόμη παράγοντας στο εσωτερικό είναι η αναμενόμενη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων να αποτελεί μια ακόμα θετική προσδοκία για την αύξηση του ΑΕΠ με την ταυτόχρονη άρση των περιοριστικών μέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο η Viohalco, ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας ενσαρκώνει τις προσδοκίες όλου του κλάδου σε ένα τίτλο:  «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται».  Κλείνοντας  το ταχύτερο δυνατόν το θέμα με την επιβολή δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ για τα προϊόντα σωλήνων αλουμινίου, εκμεταλλευόμενος την αύξηση της τιμής του χαλκού και την ισχυρή ζήτηση στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος  φαίνεται ότι θα έχει πολύ καλές επιδόσεις στο α΄εξάμηνο, αν συνυπολογίσουμε και το δεύτερο πολύ αδύναμο τρίμηνο του 2020. 

Η θυγατρική Cenergy Holdings κατέγραψε το 2020 ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας  εστιάζοντας σε νέες συμβάσεις στον κλάδο των καλωδίων στρέφοντας το ενδιαφέρον της και σε αγορές  εκτός αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών.  Τελευταία ανάληψη έργου ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική βιομηχανία, η κατασκευή υποβρυχίου καλωδίου για το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα με την Ηellenic Cables να επιλέγεται από την Τέρνα Ενεργειακή για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος 150 kV το οποίο θα συνδέει το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο Kafireas ΙΙ, ισχύος 330 MW, με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας. 

Υπενθυμίζουμε την εξασφάλιση τον προηγούμενο Φεβρουάριο, τριετούς σύμβασης από την εταιρεία Réseau de Transport d'Electricité («RTE») για την  προμήθεια υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης 90 kV και 225 kV, των σχετικών εξαρτημάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης.

Στην έτερη θυγατρική του Ομίλου Viohalco,  ElvalHalcor, οι πληροφορίες αναφέρουν ένα έντονα ανοδικό πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς ευνοείται ιδιαίτερα και από την αύξηση της τιμής του χαλκού και από την ισχυρή ζήτηση στις διεθνείς αγορές. Με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 2.028,6 εκ. ευρώ το 2020 και με τα κέρδη μετά φόρων στα 29,5 εκατ. ευρώ, η εταιρεία διένειμε στους μετόχους  90,8 εκατ. ευρώ σε μετοχές της Cenergy και μετρητά (Οι μέτοχοι έλαβαν για κάθε μετοχή της εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 ευρώ).

Ως πολύ σημαντική εκτιμάται η διαδικασία placement ( 6,6% του μετοχικού κεφαλαίου) που ξεκίνησε χθες εκ μέρους της ElvalHalcor με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου Viohalco αλλά και τη διεύρυνση της διασποράς της ΕlvalHalcor. Αναμένεται καλό discount στην τιμή διάθεσης, με τιμή πέριξ των 2 ευρώ, με χθεσινό κλείσιμο τα 2,325 ευρώ. Η κίνηση αυτή θα ανοίξει το δρόμο προς τη διεθνοποίηση της εταιρείας αλλά και ενδεχομένως προς τη συμμετοχή του στην επόμενη διαδικασία, εισαγωγής της στον FTSE XA/ Large Cap.

VIOHLACO  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μετοχή της VIOHALCO στο εβδομαδιαίο, προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά της μετοχής ( 5,19 τον Φεβρουάριο του 2014) μετά την ανοδική διάσπαση της 4,4950 ευρώ. Πρόκειται για σημαντική αντίσταση καθώς ταυτίζεται με την ανερχόμενη περιοριστική F1. Ενδεχόμενη υπέρβαση του επιπέδου θα προσδώσει νέα δυναμική στον τίτλο, με παράλληλη αύξηση του όγκου συναλλαγών και με κίνηση σε νέα ιστορικά υψηλά από την επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών. Στο ενδεχόμενο άρνησης υπέρβασης του πεδίου, ισχυρή στήριξη παρέχουν τα 4,4950 ευρώ. O εβδομαδιαίος ταλαντωτής RSI 14 κινείται στις 73 μονάδες στην υπεραγορασμένη ζώνη.

CENERGY HOLDINGS  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μετοχή μετά την  εκρηκτική ανοδική διάσπαση των προηγούμενων υψηλών στα 2,54 ευρώ, κινείται σε ιστορικά υψηλά ( εισαγωγή 7/12/2016) έχοντας θετική απόκλιση από την ανοδική γραμμή τάσης Ρ1 που ορίζει την κίνηση. Τα 2,54 ευρώ και η γραμμή τάσης θα λειτουργήσουν ως στηρίξεις στο ενδεχόμενο διόρθωσης. Ο εβδομαδιαίος ταλαντωτής Rsi 14 στις 79 μονάδες κινείται στην υπεραγορασμένη ζώνη.

ELVALHALCOR  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

O τίτλος στο μηνιαίο γράφημα πραγματοποιώντας μια εξαιρετική ανοδική κίνηση από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020 διέτρεξε όλο το πλαγιοανοδικό κανάλι D1-D2 και προσέγγισε την άνω πλευρά του καναλιού. Ανοδική διαφυγή από το κανάλι θα έχει ως στόχο τα 2,80 ευρώ, υψηλά 13 ετών. Η γραμμή τάσης G10 υποστηρίζει την κίνηση, λειτουργώντας ως στήριξη στο ενδεχόμενο διόρθωσης, με ισχυρή  επίσης στήριξη στα 2,0950 ευρώ.