7ος χρόνος, ημέρα 2104η
Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021

Tρέχουν για να προλάβουν την ένταξη τους στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ οι επιχειρήσεις

Tρέχουν για να προλάβουν την ένταξη τους στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ οι επιχειρήσεις

Η προθεσμία λήγει στο τέλος της εβδομάδας (9 Μαΐου) και σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής προσεγγίζουν τις 20.000.

Η περίοδος της επιδότησης φθάνει τους 8 μήνες και μπορεί να φθάσει το 80% της δόσης. Το υψηλό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής προδικάζει και την υπερκάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που φθάνει τα 300 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα "Γέφυρα ΙΙ” καλύπτει πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών - επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Με το πρόγραμμα επιδοτείται η μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων (τόκοι και κεφάλαιο) για 8 μήνες κατά 80%. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το ποσοστό της επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μέχρι 80%, προκειμένου να βοηθηθούν και να ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η επιλογή των εταιρειών και των ελεύθερων επαγγελματιών που θα επιλεγούν τελικώς θα γίνει με «αυτοματοποιημένη διαδικασία», ενώ οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται η επισύναψη στοιχείων και δικαιολογητικών που υπάρχουν σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και σε δημόσιους φορείς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους μέχρι τις 9 Μαΐου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

- Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

- Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων επιδότησης των δανείων για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την επιβολή μορατόριουμ στην αποπληρωμή των δόσεων έχουν λειτουργήσει σωτήρια και για τις τράπεζες, καθώς έχουν συμβάλλει στην συγκράτηση των νέων κόκκινων δανείων της πανδημίας.

Τα δάνεια που τέθηκαν σε καθεστώς αναβολής (moratorium) από τις ελληνικές τράπεζες άγγιξε το 14% του συνόλου των δανείων έναντι 29% που έφθασε στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους τα τραπεζικά επιτελεία μέσω των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ, επιδοτούνται ή θα επιδοτηθούν για 9 μήνες οι δόσεις περίπου 250.000 δανείων, συνολικού ποσού της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται υγιείς προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό.