Τι τρέχει με το μνημόνιο... «διαφωνίας» των Diversa και Εριουργίας Τρία Αλφα και την αύξηση των 10,5 εκατ. ευρώ

Τι τρέχει με το μνημόνιο... «διαφωνίας» των Diversa και Εριουργίας Τρία Αλφα και την αύξηση των 10,5 εκατ. ευρώ

Δύο προβληματικές εταιρείες συνομολογούν ότι έχουν υπογράψει μνημόνιο, το οποίο όμως αντιλαμβάνονται διαφορετικά, είναι και οι δύο σε αναστολή διαπραγμάτευσης και περιμένουν εδώ και καιρό επενδυτή να βάλει λεφτά με αύξηση κεφαλαίου.

Είναι οι πρωταγωνιστές των ανακοινώσεων τις τελευταίες μέρες καθώς όπως ανακοίνωσαν με διαφορά δύο ημερών η «Εριουργία Τρία Αλφα ΑΕ» και η DIVERSA Α.Ε.Β.Ε., ότι η δεύτερη θα εξαγοράσει το 94,48% της πρώτης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 10,5 εκατ. ευρώ, βάση μνημόνιου συνεργασίας που υπεγράφη την 21-7-2020 και έχει ισχύ μέχρι την 31-12-2020.

Βάση της συμφωνίας, σύμφωνα με την DIVERSA, προβλέπεται επίσης η διενέργεια νομικού και οικονομικού ελέγχου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31-12-2020. Από την πλευρά της Εριουργίας Τρία Αλφα ωστόσο δηλώνεται ότι εντός 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου η εταιρεία DIVERSA ΑΕΒΕ όφειλε να διενεργήσει νομικό και οικονομικό έλεγχο στην εταιρεία Εριουργία Τρία Αλφα ΑΕ, ο οποίος δεν διεξήχθη και η αίρεση δεν πληρώθηκε. Ενώ συνεχίζει στην σχετική της ανακοίνωση να δηλώνει άγνοια για τα όσα η Diversa λέει καθώς «Πέραν των αναφερομένων δεν έχει λάβει χώρα ουδεμία άλλη διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών έως σήμερα».

Η εξαγοράστρια ωστόσο συνεχίζει να ενημερώνει ότι, «Ειδικότερα, σχετικώς με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει ήδη από τις 02-11-2020 επιστολή προθέσεων από την καναδική εταιρεία GEO ENERGY INSTITUTE INC, η οποία προτίθεται να καλύψει το σύνολο της αύξησης αυτής».

Άρα η μια λέει συνεχίζουμε και η άλλη ότι δεν έχει ενημέρωση και διαπραγματεύσεις από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για δύο εταιρείες με βασικά οικονομικά θέματα, η επίδοξη αγοράστρια δε είναι άνευ δραστηριότητας και η εταιρεία Geo Energy Institute Inc που αναφέρει ότι έχει καταθέσει επιστολή προθέσεων, εμφανίζεται να έχει έναν υπάλληλο και να πραγματοποιεί τζίρο 162.634 δολαρίων .

Βέβαια η Εριουργία Τρία Αλφα ΑΕ, έχει στην κατοχή της μεγάλη οικοπεδική έκταση τις εγκαταστάσεις του παλιού εργοστασίου της στη Νέα Ιωνία αλλά και άλλο μικρότερο ακίνητο. Να σημειωθεί δε ότι το ακίνητο της εταιρείας είναι εγγεγραμμένο στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας σε τιμή κόστους κτήσης, δηλαδή μόλις προς 626 χιλ. ευρώ (αποτίμηση στην εύλογη αξία θα μετέτρεπε τα ίδια κεφάλαια από αρνητικά σε θετικά). Γεγονός που σημαίνει ότι με την εξαγορά της η Diversa, αν στηριχθεί από τον επενδυτή και εκμεταλλευτεί το ακίνητο μπορεί να κάνει μετάταξη, ωστόσο αυτό που δεν έχει γνωστοποιηθεί είναι με ποια δραστηριότητα ( που να παράγει και χρήμα) θα ξαναμπεί στο ταμπλό.

Σημειώνεται ότι η Diversa είχε καταθέσει το 2019 αίτημα για εξαγορά της κυπριακής Cobaltair μέσω ΑΜΚ. Ωστόσο το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Cobaltair ήταν δέκα φορές πιο κάτω από τις ζημιές της εταιρείας. Επίσης είχε επιχειρήσει να επενδύσει στην Eucalyptus εταιρεία ειδικού σκοπού στη Ζάμπια, με αντικείμενο την καλλιέργεια ευκαλύπτων και την παραγωγή βιομάζας, βιοκαυσίμων, αλλά και εμπορίας δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Για την ιστορία να προσθέσουμε ότι η Diversa αποτελεί ουσιαστικά την επιχειρηματική ιστορική εξέλιξη της οικογένειας Κλοκοτάρα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και επισκευής ρολογιών από το 1948. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993, ενώ παράλληλα λειτουργούσε υποκατάστημα στην Αθήνα με την εμπορική ονομασία ORA - ORA.

Και ενώ ο αρχικός σκοπός της ήταν η εισαγωγή και πώληση ρολογιών, τόσο σε επίπεδο χονδρικής, όσο και λιανικής, στις 19 Οκτωβρίου του 2018 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προσθέσει στον σκοπό της εταιρείας τη δραστηριότητα συμμετοχών και την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας.