8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Συνεργασία FG Europe με τη Hitachi Europe

Συνεργασία FG Europe με τη Hitachi Europe

Τη διανομή των λευκών οικιακών συσκευών Hitachi στην ελληνική αγορά αναλαμβάνει από τον Μάρτιο του 2019 η FG Europe, έπειτα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Hitachi Europe LTD. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την FG Europe AE, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ καλή παρουσία των προϊόντων Hitachi στην Ελλάδα.