ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Space Hellas: Αύξηση μεγεθών το 9μηνο, σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα

Space Hellas: Αύξηση μεγεθών το 9μηνο, σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα

Αυξημένα ήταν τα μεγέθη σε όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων της εταιρείας Space Hellas, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων -ειδικά μέσα στην πανδημία- με την εταιρεία να βρίσκεται καλά τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ανήλθε στα 47,9 εκατ. ευρώ έναντι 45,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,27%. Σε επίπεδο 3ου τριμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 14,8 εκατ. έναντι 16,1 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Το ενοποιημένο EBITDA σε επίπεδο 9μήνου διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ στο 3ο τρίμηνο του έτους το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Μικρή βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) στο εννεάμηνο καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 0,05 εκατ. ευρώ έναντι -0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι το ίδιο διάστημα.

Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 18 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός διαμορφώνεται στα 17,9 εκατ. ευρώ, με το καθαρό χρέος στα 30,2 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις «άμυνας» έναντι του Covid-19

Οι τομείς τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας όπου δραστηριοποιείται η Space Hellas είναι από αυτούς που έδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, καθώς υπήρξε ένας εκρηκτικός ρυθμός αύξησης της χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αγοράς προϊόντων, διακίνησης εγγράφων, πληρωμών και λοιπών συναλλαγών.

Ταυτόχρονα, υπήρξε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών cloud και επίσης έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις στις κεντρικές υποδομές κυρίως στους μεγάλους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου διενεργείται με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με διαφορετική, ως προς τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής και εξοπλισμού δικτύων, πιθανή επίπτωση από τον Covid-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης οι τεχνολογικές ανάγκες για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα έχουν αυξηθεί.

Υπό αυτό το πρίσμα οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid -19 στον όμιλο δεν είναι σημαντικές. Επιπλέον, η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα και στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου, την αναπτυξιακή πορεία της Space Hellas, οι οποία εξελίσσεται σταθερά, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον.

Νέες επενδυτικές κινήσεις και εξαγορές

Συνάμα η εταιρεία συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα σε νέες αγορές έχοντας πλέον το 32,28% της ολλανδικής εταιρείας Web-IQ που δραστηριοποιείται στην αγορά των big data & cyber security και το 35% των εφιστάμενων μεριδίων στην Ελληνική εταιρεία Agroapps, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ευφυούς γεωργίας.

Κυριότερη επενδυτική κίνηση της Space Hellas ήταν η εξαγορά της SingularLogic από κοινού με την Epsilon Net, με στόχο να καταστεί η SingularLogic ο κεντρικός πυλώνας στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς σε ποσοστό 50% - 50% από την Space Hellas και την Epsilon Net της SingularLogic αποτελεί το πρώτο βήμα ενός επενδυτικού εγχειρήματος και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό για επέκταση στον χώρο του λογισμικού και των εφαρμογών. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SingularLogic προς την Τράπεζα Πειραιώς θα φτάσει στα 18,05 εκατ. ευρώ.

Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε από τις αγοράστριες, ήδη στη MIG το ποσό των 1.805.000 ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η διοίκηση της Space Hellas εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, διερευνά συνέργειες και πιθανές επιπλέον συμμετοχές σε εταιρείες λογισμικού που συμπληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ισχυροποιούν την θέση της στην αγορά.