ΓΔ: 900,72 6,02 (0,67 %)

Τζίρος: 62,39 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2020η
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

ΓΔ: 900,72 6,02 (0,67 %)

Τζίρος: 62,39 εκατ. €   RT

Πράσινο φως από τη Γ.Σ για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC Capital Partners

Πράσινο φως από τη Γ.Σ για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC Capital Partners

Την έγκρισή της έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του 90,01% Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό fund CVC Capital Partners.Το καθαρό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει στα 454 εκατ. ευτρώ και θα ενισχύσει κατά 60 μονάδες βάσης τα κεφάλαιά της τράπεζας.

Το τίμημα για το 100% της ασφαλιστικής εταιρείας ανήλθε σε 505 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και 120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. 

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, με τη συναλλαγή αυτή η τράπεζα κάνει ένα ακόμη βήμα προκειμένου να ολοκληρώσει της δεσμεύσεις της βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφώνησε με το ελληνικό Δημόσιο και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Ε.Τ.Ε.») ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 68,62% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],
και έλαβε την εξής απόφαση:

Ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90,01% της συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» που ανήκουν στην Τράπεζα στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.à.r.l. («ο Αγοραστής») και της αγοράς από την Τράπεζα ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με βασικούς όρους, τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση».