Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, 18:50

-A +A

Μπαίνει και ο Οδ. Κυριακόπουλος στη Lamda και στο Ελληνικό

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, 18:50
Μπαίνει και ο Οδ. Κυριακόπουλος στη Lamda και στο Ελληνικό
-A +A

Ένας ακόμη Έλληνας επιχειρηματίας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ενώνει τις δυνάμεις του με το project του Ελληνικού και συστρατεύεται δίπλα σε άλλους ισχυρούς εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους που συμπράττουν για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας.

Πρόκειται για την ισχυρή μετοχική ομάδα που «χτίζει» σταδιακά η Lamda Development, καθώς μετά την πρόσφατη συμμετοχή της Aegean Airlines και τη σύμπραξη Ομίλου Olympia – VNK Capital (των Βασίλη και Νέλλης Κάτσου), την Παρασκευή ανακοινώθηκε η αγορά 546.167 ιδίων μετοχών της Lamda Development (0,685%) από την εταιρεία Ορυμήλ, συμφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ διέθεσε για την κίνηση αυτή ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, αποκτώντας το ανωτέρω ποσοστό στην εισηγμένη Lamda Development.

Όπως ανακοίνωσε η Lamda Development, στις 18.10.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε απόφαση να πωληθεί το σύνολο του υπολοίπου των ιδίων μετοχών, που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Ορυμήλ»).

Πιο αναλυτικά, το δ.σ. της Lamda, κατόπιν διεξαγωγής από την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών AXIA Ventures Group Ltd διαδικασίας συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και προσφορών με σκοπό τη βέλτιστη ιδιωτική τοποθέτηση 546.167 ιδίων μετοχών, αποφάσισε την πώλησή τους στην Ορυμήλ, πλειοδότρια εταιρεία για το σύνολο των Ιδίων Μετοχών. H ολοκλήρωση της διαδικασίας έλαβε χώρα την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.

Ως προς το τίμημα της συναλλαγής, αποφασίστηκε η πώληση των ως άνω Ιδίων Μετοχών να γίνει στην τιμή των 7,27 ευρώ ανά διατεθείσα μετοχή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωθείσα μετοχική σχέση του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την Ορυμήλ, η ως άνω συναλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνέχεται με το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/ 2018, και για τον λόγο αυτόν κρίθηκε επωφελές να τεθεί υπόψη της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Κατόπιν τούτου, η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία, διά του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, Δημητρίου Κουτσού – Κουτσόπουλου, συνέταξε την από 18.10.2019 «Έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/ 2018 (Άρθρ. 101), του κατά πόσον η πώληση πακέτου ιδίων μετοχών (ποσοστό 0,685%) της Lamda Development προς την ΟΡΥΜΗΛ, είναι δίκαιη και εύλογη για τη Lamda και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος».

Η Lamda Development θα ενημερώσει τους επενδυτές με νεότερη ανακοίνωσή της για την υλοποίηση της ως άνω σκοπούμενης πώλησης κατόπιν και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, που προβλέπουν τα άρθρα 99 επ. του νόμου 4548/ 2018.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα