Μείωση κερδών 42% για την Barclays

Μείωση κερδών 42% για την Barclays

Μείωση 42% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2020 ανακοίνωσε η Barclays, η οποία αποφάσισε να αποδώσει 2,1 δισ. βρετανικές λίρες για επισφάλειες, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την επίπτωση από την πανδημία του κορονοϊού.

Η βρετανική τράπεζα παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 605 εκατομμυρίων λιρών για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, από 1,04 δισ. λίρες για την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα, ανέφερε ότι η επιβάρυνση πιστωτικής απομείωσης «αντανακλά τις αρχικές εκτιμήσεις μας για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19».

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. λίρες, περίπου στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της πρώτης βαθμίδας (CET1) αυξήθηκε ελαφρώς στο 13,1%, από 13% το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε στο 5,1%, έναντι 9,2% για την ίδια περίοδο πέρυσι και τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 913 εκατ, λίρες, μειωμένα κατά 38% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.