Με 21,28% πλέον στην Παπουτσάνης ο όμιλος Λεβέντη

Με 21,28% πλέον στην Παπουτσάνης ο όμιλος Λεβέντη

Στο 21,28% έναντι 5,50% προηγουμένως ανέρχεται πλέον το ποσοστό που ελέγχει ο όμιλος Λεβέντη στην εισηγμένη εταιρεία Παπουτσάνης, ύστερα από την απόκτηση – μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής – επιπλέον 3.961.982 μετοχών την Τετάρτη, που αντιστοιχεί περίπου στο 16% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, μεταβιβάστηκαν 3.961.982 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης, με το σύνολο της συναλλαγής να φτάνει στα 8,12 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή έγινε στα 2,051 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με σημαντικότατο discount έναντι του κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη, που ήταν στα 2,55 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 64 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις την Τετάρτη το απόγευμα προς το Χρηματιστήριο, γνωστοποιεί τις κινήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ της εταιρείας Raguso Limited, συμφερόντων των διοικούντων και βασικών μετόχων της Παπουτσάνης κ.κ. Γεώργιου Γκάτζαρου και Μενέλαου Τασσόπουλου και της Truad Verwaltungs AG, συμφερόντων της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συναλλαγή έγινε για να αποπληρωθεί δάνειο που είχαν λάβει οι κ.κ. Γκάτζαρος και Τασσόπουλος το 2010 από τον όμιλο Δαυίδ – Λεβέντη το 2010, ώστε να αναλάβουν την εταιρεία Παπουτσάνης που τότε παρέπαιε και ήταν μια ανάσα από το «λουκέτο». Το δάνειο είχε δοθεί υπό τη μορφή αύξησης κεφαλαίου της Παπουτσάνης, ώστε να δοθούν κεφάλαια κίνησης στο νέο management που ανέλαβαν οι προαναφερθέντες, με παράλληλο απεγκλωβισμό από την εταιρεία της πλευράς Δαυίδ – Λεβέντη.

Τώρα, μετά την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας όλα τα τελευταία χρόνια, ήρθε η ώρα της αποπληρωμής των κεφαλαίων αυτών, που έγινε μέσω της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των 3.961.982 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου, συνολικής αξίας 8,12 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες λένε ότι αυτή η εξέλιξη δε θα έχει καμιά επίπτωση στο διοικητικό status quo της Παπουτσάνης, με το Διοικητικό Συμβούλιο να παραμένει ως έχει.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας στο Χ.Α., πλέον η Bolelli CO. Limited ελέγχει (μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited) 11.764.191 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σ’ αυτό το ποσοστό, συμμετέχουν με μερίδιο 50% έκαστος οι Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Γκάτζαρος.

Παράλληλα, στις ανακοινώσεις γνωστοποιείται πως το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Truad Verwaltungs AG (μέσω της θυγατρικής της Thrush Investment Holdings Ltd) στην Παπουτσάνης αυξήθηκε από 5,5093% (αντιστοιχούν σε 1.383.856 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 21,2826% (αντιστοιχούν σε 5.345.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως η Truad Verwaltungs AG είναι διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη.