Κόβουν ακόμα και τις αναπηρικές συντάξεις!

Κόβουν ακόμα και τις αναπηρικές συντάξεις!

Μαχαίρι ακόμη και στις αναπηρικές συντάξεις (μαζί με το ΕΚΑΣ) βάζει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό.

Όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπηρίας – που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε – ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μόνο το 50% της «εθνικής» συνταξης ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «εθνικής» σύνταξης!

Όσον αφορά το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) κόβεται από φέτος για 60.000 χαμηλοσυνταξιούχους, λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων .Ο ένας στους πέντε συνταξιούχους που παίρνουν το ΕΚΑΣ θα είναι για φέτος ο χαμένος του νέου νομοσχεδίου.Τονίζεται ότι σταδιακά, μέχρι την 1/1/2020 θα κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους (συνολικά οι δικαιούχοι είναι 300.000) ώστε να καταργηθεί εντελώς.

Όπως προβλέπεται στην κυβερνητική πρόταση για το νέο ασφαλιστικό, η οποία στάλθηκε στους θεσμούς, το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

Τα ποσά του επιδόματος:

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:

βα. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ποσό 172,50.

ββ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.

βγ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ποσό 57,50 ευρώ.

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο συνολικός λογαριασμός των μέτρων που πρέπει να λάβει η ελληνική πλευρά για να εκπληρώσει τον μνημονιακό στόχο πρέπει να ανέλθει στο 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 (ήτοι περίπου 425 εκατ. ευρώ και στο 1% του ΑΕΠ για το 2016, ήτοι περίπου 1,8 δισ. ευρώ).

Αναλυτικά:

-Προσαρμογή στις εφάπαξ παροχές που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: 87 εκατ. ευρώ.

-Σταδιακή μείωση δικαιούχων του ΕΚΑΣ (αναπροσαρμογή ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων): 223 εκατ. ευρώ.

-Σταδιακή αύξηση εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στο ΟΓΑ: 102 εκατ. ευρώ.

-Προσαρμογή στο μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 146 εκατ. ευρώ (υπάρχει και πρόβλεψη 21 εκατ. ευρώ για το 2015).

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες: προκύπτει δαπάνη 62 εκατ. ευρώ.

-Εναρμόνιση του ποσοστού της εισφοράς υπέρ του κλάδου σύνταξης με αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: προκύπτει δαπάνη 26 εκατ. ευρώ.

-Παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑ) των παλαιών ασφαλισμένων: 200 εκατ. ευρώ.

-Αντικατάσταση της βάσης υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες (των ασφαλιστικών κλάσεων με στοιχεία πραγματικού εισοδήματος). Για το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπάρχει δημοσιονομική εκτίμηση. Όπως επίσης δεν υπάρχει εκτίμηση και για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

-Διόρθωση στο μέτρο απόδοσης εισφορών συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγείας: προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα 29 εκατ. ευρώ.

-Αύξηση των εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (0,5 μονάδα για εργοδότες και 0,5 μονάδα για εργαζόμενους): 346 εκατομμύρια ευρώ.