8ος χρόνος, ημέρα 2401η
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις για την Mytilineos - Πως ανταπεξήλθε στις προκλήσεις

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις για την Mytilineos - Πως ανταπεξήλθε στις προκλήσεις

Νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψε πέρυσι η Mytilineos, καταγράφοντας αύξηση 26% στα κέρδη και καταφέρνοντας με τις κατάλληλες κινήσεις να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και να επιταχύνει το επενδυτικό του πρόγραμμα. «Πετύχαμε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ επιπλέον σημαντικές επενδύσεις εισήλθαν σε στάδιο ολοκλήρωσης», είναι το μήνυμα του Ευ .Μυτιληναίου.

Μόνο πέρυσι, η εταιρεία έτρεξε επενδύσεις 379 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογεί κρίσιμα projects, όπως η αύξηση παραγωγής της Αλουμίνιον στους 250.000 τόνους, την ολοκλήρωση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 826 MW, και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, ισχύος πάνω από 2,5 GW. Η εταιρεία για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκδίδει αποτελέσματα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το τέλος της περυσινής χρήσης, απόρροια συνεργασίας όλων των τμημάτων και των διευθύνσεων, αλλά και ενός συνολικότερου μηχανισμού.

Στις επιδόσεις της εταιρείας αναφορικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη ξεχωρίζουν η αύξηση 40% στον κύκλο εργασιών (2,6 δισ από 1,89 δισ), των EBITDA κατά 14% (359 εκατ. από 315 εκατ), των καθαρών κερδών κατά 26% (162 εκατ από 129 εκατ), και των κερδών ανά μετοχή κατά 31%.

Ευ. Μυτιληναίος: Η εταιρεία μπορεί και ανταπεξέρχεται σε κάθε συνθήκη

«Για τη MYTILINEOS το 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις της, αλλά και μια προπαρασκευαστική περίοδο για τη μετάβαση σε νέα επίπεδα οικονομικής απόδοσης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια. Πετύχαμε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ επιπλέον σημαντικές επενδύσεις εισήλθαν σε στάδιο ολοκλήρωσης», αναφέρει ο Ευ. Μυτιληναίος, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

Και επισημαίνει ότι η έχοντας αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις από τις αρχές του 2021 για τη μείωση των εκπομπών CO2, η εταιρεία επιτάχυνε την εκτέλεση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της ιστορίας της, το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους υπερέβη τελικά σε συνολική αξία τα €379 εκατ.. Παράλληλα δρομολογήθηκαν, νέα επενδυτικά σχέδια που ισχυροποιούν την Εταιρεία στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

«Σε μία χρονιά σημαντικών προκλήσεων αποδείξαμε την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταπεξέρχεται σε κάθε συνθήκη, με σχέδιο και πολλή δουλειά. Στη νέα, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο απαιτητική «πίστα» που μπαίνουμε το 2022, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με σθένος και ανανεωμένη δύναμη!», καταλήγει ο επικεφαλής της Mytilineos.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Σε σύγκριση με το 2020 σε ενοποιημένη βάση

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.664 εκατ. έναντι €1.899 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €359 εκατ. έναντι €315 εκατ. το 2020, επωφελούμενα τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, η επίδοση το 2021 ήταν εξαιρετικά ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών αλλά και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €162 εκατ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με €129 εκατ. το 2020.

Αναφορικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2021

O κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 73% στα €966 εκατ. έναντι €558 εκατ. το 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αυξήθηκαν κατά +46% , σε €118 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +38% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €47 εκατ., αυξημένα κατά +72% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +23% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.

Η επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο αποτελεί εφαλτήριο για το 2022, έτος που ξεκινά δικαιολογημένα, με ισχυρές προσδοκίες για την καταγραφή νέων υψηλών.

Προοπτικές για το 2022

Αναφορικά με τις προοπτικές του 2022, η εταιρεία εκτιμά ότι αυτή ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης την οποία ακολούθησε η περίοδος της πανδημίας.

Η προοπτική ανάκτησης της «επενδυτικής βαθμίδας» και οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση με το σύνολο των αναλυτών να αναμένει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Σε διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξέλιξη της πανδημία και βέβαια οι γεωπολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Mytilineos, έχοντας ως αφετηρία το δυνατό Δ’ Τρίμηνο του 2021, με βασικά ορόσημα:

  • την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ισχύος 826MW που αναμένεται στο Γ’ Τρίμηνο του έτους
  • την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου σε 250 χιλ. τόνους
  • το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
  • την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος άνω των 1,0GW ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό,
  • την ισχυρή ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
  • την ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στοn Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών

θέτει ισχυρές βάσεις για νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2022 σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Δείτε το Flash Note και την πορεία των επιμέρους τομέων της εταιρείας