Έργα 5 δισ. αναλαμβάνει να «τρέξει» το ΤΑΙΠΕΔ στο Ταμείο Ανάκαμψης

Έργα 5 δισ. αναλαμβάνει να «τρέξει» το ΤΑΙΠΕΔ στο Ταμείο Ανάκαμψης
Νέο αναβαθμισμένο ρόλο προσδίδει η κυβέρνηση στο ΤΑΙΠΕΔ

Νέο αναβαθμισμένο ρόλο προσδίδει η κυβέρνηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, πέρα από την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων (ADP), θα αναλάβει νέο ρόλο στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στη χώρα.

Συγκεκριμένα θα γίνει σύμβουλος της κυβέρνησης στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, με στόχο την ταχύρρυθμη προώθηση έργων που θα ενταχθούν στα δύο αυτά αναπτυξιακά προγράμματα. Σύμφωνα δε με την 8η Έκθεση αυξημένης εποπτείας της Ελληνικής Οικονομίας το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει το ρόλο του «θερμοκηπίου» αναπτυξιακών έργων συνολικού ύψους 5-6 δις. ευρώ στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταβολή για το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο μέχρι σήμερα είχε μοναδικό ρόλο την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων. Τώρα αναμένεται να αποτελέσει και μηχανισμός για την καλύτερη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Για το σκοπό αυτό, αναμένεται να μεταβληθεί ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ με στόχο να περιλάβει τη νέα δραστηριότητα, να επεκταθεί η διάρκεια ζωής, όπως επίσης και μεταβληθεί ο μηχανισμό αποζημίωσης των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα παρακρατά ως αμοιβή το 0,5% των εισπράξεων από τις αποκρατικοποιήσεις που ολοκληρώνει, όπως επίσης κάθε επιπλέον ειδικό έξοδο που γίνεται στο πλαίσιο προετοιμασίας και ολοκλήρωσης των συναλλαγών (π.χ. μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.). Στο νέο ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σαν συνέπεια θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός αποζημίωσης του ταμείου.

Αναφορικά με την διάρκεια ζωής, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ζωή μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και αυτό τώρα είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.

Σύμφωνα με την 8η Έκθεση της Κομισιόν, στο εσωτερικό του ΤΑΙΠΕΔ θα δημιουργηθεί μια νέα μονάδα που θα ονομάζεται Μηχανισμός Προετοιμασίας Έργων (Project Preparation Facility, PPF). H μονάδα αυτή θα συμβουλεύει τους φορείς των έργων για την γρήγορη προετοιμασία προκήρυξης των διαγωνισμών και σε περίπτωση που το απαιτούν οι περιστάσεις, το ΤΑΙΠΕΔ θα πραγματοποιεί και τον σχετικό διαγωνισμό

«Προκειμένου να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η ωρίμανση των επενδυτικών έργων που θα ενταχθούν στη βασική δεξαμενή έργων στρατηγικής σημασίας που θα δημιουργηθεί κεντρικά (σε επίπεδο Προεδρίας της Κυβέρνησης), οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας ενός μηχανισμού προετοιμασίας έργων», αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν. «Πρόκειται για μια σημαντική και ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία», συνεχίζει, «η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των εμπόδιων προετοιμασίας και υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων που τεκμηριώθηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις».

Σύμφωνα με την έκθεση ο νέος μηχανισμός στο ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει την προετοιμασία επενδυτικών έργων άνω των 20 εκατ. ευρώ στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της πληροφορικής. Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, αναμένεται να εμπλέξει το ΤΑΙΠΕΔ σε ένα συνολικό αριθμό έργων 40-45 με καθένα από αυτά να έχει μέσο μέγεθος προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η νέα μονάδα που θα συσταθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα αποτρέψει το Ταμείο από την βασική του δραστηριότητα η οποία παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. «Ο Μηχανισμός Προετοιμασίας Έργων αναμένεται να καταστεί μια νέα μονάδα στο εσωτερικό του ΤΑΙΠΕΔ. Το καταστατικό του Ταμείου θα πρέπει να τροποποιηθεί για να προστεθεί ο νέος σκοπός που θα επιτρέψει την προετοιμασία των έργων για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας», αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν σημειώνοντας ότι, οι όποιες αλλαγές γίνουν, θα διασφαλίσουν ότι η δημιουργία της νέου μηχανισμού δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το έργο των αποκρατικοποιήσεων.

Αποκρατικοποιήσεις

Αναφορικά με το έργο των αποκρατικοποιήσεων η 8η Έκθεση της Κομισιόν, εμφανίζεται ικανοποιημένη με την πορεία των συμβάσεων σε Ελληνικό, Μαρίνα Αλίμου, Εγνατία Οδός. Για την Μαρίνα Αλίμου εκτιμά ότι η αποκρατικοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος, ενώ για το Ελληνικό εκτιμά ότι σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων (νομικές προσφυγές, καθορισμός εμπραγμάτων δικαιωμάτων κ.ά.) θα ολοκληρωθούν μέσα στο έτος.

Για την Εγνατία Οδό, η έκθεση διαπιστώνει πρόοδο σε θέματα δημιουργίας διοδίων και πιστοποίησης της ασφάλειας γεφυρών και τούνελ, ενώ σημειώνει την υπόσχεση της ηγεσίας του υπ. Υποδομών για ολοκλήρωση όλων των σταθμών διοδίων μέχρι τη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του οδικού άξονα.

H Κομισιόν ακόμη εκφράζει ικανοποίηση για την πορεία των αποκρατικοποιήσεων στα περιφερειακά λιμάνια -χαρακτηρίζει ως ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον- αλλά και τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις. Αντίθετα, συμμερίζεται την θέση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, για αναβολή όσο χρειάζεται στις ιδιωτικοποιήσεις των ΕΛΠΕ και ΔΑΑ.