Με 98,83% η Attica Group στην Hellenic Seaways

Με 98,83% η Attica Group στην Hellenic Seaways

Πρόσθετο ποσοστό 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Hellenic Seaways απέκτησε η Attica Group, σε υλοποίηση της από 26/10/2017 συμφωνίας με την εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ για την εξαγορά συνολικά 37.667.504 μετοχών της HSW έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 78,5 εκατ.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου Superafast XII σε εταιρεία του Ομίλου Grimaldi, έναντι τιμήματος 74,5 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και η HSW στην πώληση του πλοίου Highspeed 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. 

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η Attica Group κατέχει πλέον ποσοστό 98,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της HSW.