Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, 14:17

-A +A

Επαναπιστοποίηση Intrasoft από τον CMMI

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, 14:17
-A +A

Η INTRASOFT International, επαναπιστοποιήθηκε με το Επίπεδο 3 του Μοντέλου Ωριμότητας Διεργασίας (Capability Maturity Model Integration - CMMI®) για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού στα γραφεία της σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Αθήνα και Βουκουρέστι.

Πρόκειται για τη μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτήν την πιστοποίηση, τη 2η (από 2) στο Λουξεμβούργο -όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία- την 4η (από 5) στο Βέλγιο και την 2η (από 2) στη Ρουμανίακαι μία από τις πολύ λίγες στην Ευρώπη γενικότερα.

Το CMMI αποτελεί μία πολύ σημαντική διάκριση για την INTRASOFT International, καθώς αξιολογεί τον βαθμό ωριμότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και του πλαισίου των ενδοεπιχειρησιακών πρακτικών της. Η αξιολόγηση για την πιστοποίηση CMMI πραγματοποιείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, τα αποτελέσματα της οποίας επικυρώνονται και παρουσιάζονται από το έγκριτο CMMI® Institute του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon των ΗΠΑ.

Το CMMI είναι ένα πλαίσιο που περιγράφει τα κύρια στοιχεία μίας αποτελεσματικής διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού και το μοντέλο του περιγράφει την εξελικτική πορεία βελτίωσης από μία πρωτόλεια διαδικασία σε μία τελική. Παράλληλα, καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό, την τεχνική και τη διαχείριση της ανάπτυξης και της υποστήριξης λογισμικού, επιτρέποντας στις εταιρίες να ανταποκριθούν με επιτυχία και ακρίβεια στους στόχους προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ποιότητας των προϊόντων τους. Τέλος, παρέχει ένα σημείο αναφοράς, βάσει του οποίου είναι δυνατό να αξιολογηθεί επανειλημμένα η ωριμότητα της τρέχουσας διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού μίας εταιρίας και να συγκριθεί με αντίστοιχες του κλάδου. Το CMMI θεωρείται από τους ειδικούς της αγοράς πληροφορικής ως ένα «ισχυρό πλεονέκτημα για τις δυνατότητες μίας εταιρίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αλέξανδρος Μάνος, δήλωσε: «H INTRASOFT International -για ακόμα μία φορά- είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της. Παραμένει μέλος μίας μικρής, επίλεκτης ομάδας εταιριών παγκοσμίως που έχουν επιτύχει να πιστοποιηθούν με το CMMI - Επίπεδο 3. Προτεραιότητά μας αποτελούν η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τον πελάτη, καθώς και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών.»

 

Σημειώνεται ότι το CMMI® Institute, είναι θυγατρική του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon των ΗΠΑ, ασχολείται με την ανάδειξη της οργανωτικής απόδοσης μέσω best-in-class λύσεων για πραγματικές προκλήσεις. Παρέχει τα εργαλεία και την τεχνική καθοδήγηση στους οργανισμούς, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και την ωρίμανση των διεργασιών τους, συγκρίνοντας τις δραστηριότητές τους με τις βέλτιστες πρακτικές και αναγνωρίζοντας τυχόν αδυναμίες στις επιδόσεις τους. Το μοντέλο CMMI αποτελείται από 5 επίπεδα ωριμότητας: Επίπεδο 1 – αρχικό (initial), Επίπεδο 2 – διαχειρίσιμο (managed), Επίπεδο 3 – καθορισμένο (defined), Επίπεδο 4 – ποσοτικά διαχειρίσιμο (quantitatively managed), Επίπεδο 5 – βελτιστοποιημένο (optimizing).

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα