Ελλάκτωρ: Ανοιχτή επιστολή Αναστάσιου Καλλιτσάντση στους μετόχους

Ελλάκτωρ: Ανοιχτή επιστολή Αναστάσιου Καλλιτσάντση στους μετόχους

Με ανοιχτή επιστολή προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ απευθύνεται ο διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αναστάσιος Καλλιτσάντσης καλώντας τους να υποστηρίξουν το πλάνο της εταιρείας και να καταψηφίσουν τα σχέδια προτάσεων που υπέβαλε η REGGEBORGH. 

O κ. Καλλιτσάντσης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο μετασχηματισμός της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στηρίχτηκε σε ένα δομημένο πλάνο τριών φάσεων, με σαφείς στόχους, που βασίζεται στη εφαρμογή των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας: 

1. Τη βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση 

2. Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο 

3. Νέο Στρατηγικό Πλάνο 

Συγκεκριμένα αναλύει το σχέδιο:

Φάση 1' - Βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση - ολοκληρώθηκε 

Εφαρμόστηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ανανέωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τη δημιουργία συνεργιών και την ταυτόχρονη αποτροπή ζημιών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Κατασκευής όπου η νέα οργανωτική δομή, μαζί με τον επανασχεδιασμό των κρίσιμων διαδικασιών, βελτίωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου της. 

Φάση 2' - Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο - σε εξέλιξη 

Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάκαμψη του κλάδου της Κατασκευής. Σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται στην ΑΚΤΩΡ ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού με εκτιμώμενο όφελος ύψους  €100 εκατ. έως το τέλος του 2023, το οποίο πρόγραμμα  υλοποιείται βάση πλάνου και αναμένεται να αποδώσει υψηλότερα οφέλη από τα αρχικά προγραμματισμένα. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μειώνονται σταδιακά και οι ταμειακές ροές βελτιώνονται. Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων - πέραν των χρηματοδοτικών αναγκών της AKTΩΡ - η οποία θα ενδυναμώσει σημαντικά τη ρευστότητά της, και θα εξασφαλίσει στον Όμιλο την ευελιξία και χρηματοδότηση που χρειάζεται προκειμένου  να εστιάσει στο επενδυτικό του πλάνο και να επιταχύνει την ανάπτυξη του. 

Φάση 3' - Νέο Στρατηγικό Πλάνο - σε εξέλιξη 

Γίνονται επενδύσεις για τη δημιουργία αξίας στον κλάδο των Παραχωρήσεων, όπως η Μαρίνα Αλίμου, στο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την EDP Renewables με εκτιμώμενη αξία επένδυσης από κοινού της τάξεως άνω του €1 δισεκατομμυρίου καθώς και στον κλάδο του Περιβάλλοντος. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει επίσης να βελτιώσει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με τουλάχιστον έναν νέο αυτοκινητόδρομο – πχ η Εγνατία Οδός - και να αναπτύξει το Πάρκο Καμπά (Cambas Park).

«Η ηγετική ομάδα της Εταιρείας υλοποιεί τον  μετασχηματισμό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βελτιώνοντας την κερδοφορία του προς όφελος των μετόχων» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημειώνει ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν γνώση όλων των δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να λάβουν μια απόφαση, αντί να βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες.

«Το ενδιαφέρον και οι ενέργειες της REGGEBORGH για την μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπονοούν  ότι είναι υποτιμημένη, από την άλλη ισχυρίζονται στα ΜΜΕ ότι είναι μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ εξαπολύουν ακτιβιστική επίθεση εναντίον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ» γράφει.

Αναλυτικά η επιστολή: 

Αγαπητοί μέτοχοι,  

Καλείστε να πάρετε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την επένδυσή σας στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η διοίκησή της δεσμεύονται για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ιούλιο του 2018, με την υποστήριξή σας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ένα ταξίδι μετασχηματισμού, με στόχο την απελευθέρωση δυνάμεων του ομίλου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της. 

Ο μετασχηματισμός της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στηρίχτηκε σε ένα δομημένο πλάνο τριών φάσεων, με σαφείς στόχους, που βασίζεται στη εφαρμογή των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας: 

1. Τη βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση 

2. Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο 

3. Νέο Στρατηγικό Πλάνο 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ

Φάση 1' - Βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση - ολοκληρώθηκε 

Εφαρμόστηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ανανέωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τη δημιουργία συνεργιών και την ταυτόχρονη αποτροπή ζημιών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Κατασκευής όπου η νέα οργανωτική δομή, μαζί με τον επανασχεδιασμό των κρίσιμων διαδικασιών, βελτίωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου της. 

Φάση 2' - Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο - σε εξέλιξη 

Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάκαμψη του κλάδου της Κατασκευής. Σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται στην ΑΚΤΩΡ ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού με εκτιμώμενο όφελος ύψους  €100 εκατ. έως το τέλος του 2023, το οποίο πρόγραμμα  υλοποιείται βάση πλάνου και αναμένεται να αποδώσει υψηλότερα οφέλη από τα αρχικά προγραμματισμένα. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μειώνονται σταδιακά και οι ταμειακές ροές βελτιώνονται. Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων - πέραν των χρηματοδοτικών αναγκών της AKTΩΡ - η οποία θα ενδυναμώσει σημαντικά τη ρευστότητά της, και θα εξασφαλίσει στον Όμιλο την ευελιξία και χρηματοδότηση που χρειάζεται προκειμένου  να εστιάσει στο επενδυτικό του πλάνο και να επιταχύνει την ανάπτυξη του. 

Φάση 3' - Νέο Στρατηγικό Πλάνο - σε εξέλιξη 

Γίνονται επενδύσεις για τη δημιουργία αξίας στον κλάδο των Παραχωρήσεων, όπως η Μαρίνα Αλίμου, στο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την EDP Renewables με εκτιμώμενη αξία επένδυσης από κοινού της τάξεως άνω του €1 δισεκατομμυρίου καθώς και στον κλάδο του Περιβάλλοντος. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει επίσης να βελτιώσει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με τουλάχιστον έναν νέο αυτοκινητόδρομο – πχ η Εγνατία Οδός - και να αναπτύξει το Πάρκο Καμπά (Cambas Park).

 Η ηγετική ομάδα της Εταιρείας υλοποιεί τον  μετασχηματισμό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βελτιώνοντας την κερδοφορία του προς όφελος των μετόχων

Η REGGERBORGH INVEST 

Το Δεκέμβριο του 2020, η Reggeborgh Invest B.V. ζήτησε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και υπέβαλε πρόταση για την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Παρέχοντας αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η REGGEBORGH ζητά την ανάκληση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή νέου. 

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν γνώση όλων των δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να λάβουν μια απόφαση, αντί να βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες

Τα δεδομένα είναι ότι:

Διαφαίνεται προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας - με την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την αντικατάστασή του με ένα νέο  πιο αδύναμο, αποτελούμενο μόνο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, η REGGEBORGH προσπαθεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Επιφυλάξεις περί ανταγωνισμού - Με συμμετοχή 30% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - κύριο ανταγωνιστή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ - εγείρονται σοβαρά ερωτήματα  περί ανταγωνισμού που ενδεχομένως να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στην Ελλάδα

Ποια είναι η REGGEBORGH; 

Η REGGEBORGH GROUP BV είναι εταιρεία επενδύσεων που ανήκει στην οικογένεια Wessels, έχει διεθνή δραστηριότητα, με μεγάλη διασπορά επενδύσεων, και με επικέντρωση στον κλάδο των υποδομών. Είναι ο 100% ιδιοκτήτης της VolkerWessels, που είναι ένας μεγάλος ολλανδικός κατασκευαστικός όμιλος με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τον οποίο πρόσφατα «έβγαλε» από το χρηματιστήριο. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με διαφορά - άμεσου ανταγωνιστή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ - με μερίδιο 30%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του επόμενου σε μέγεθος μετόχου.  

Το Μάρτιο του 2020, η REGGEBORGH απέκτησε περίπου 60.000 μετοχές στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Έκτοτε, συγκέντρωσε επιπλέον μετοχές από την αγορά και τώρα κατέχει περίπου το 14% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Εξασφάλισε επίσης δικαίωμα αγοράς για επιπλέον 12,55% - από τον Λεωνίδα Μπόμπολα - αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει εξασκήσει. Εάν εξασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η συνολική συμμετοχή της θα ανέλθει περίπου στο 27%.

Το ενδιαφέρον και οι ενέργειες της REGGEBORGH για την μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπονοούν  ότι είναι υποτιμημένη, από την άλλη ισχυρίζονται στα ΜΜΕ ότι είναι μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ εξαπολύουν ακτιβιστική επίθεση εναντίον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.