ΔΕΗ: Νέα γραμμή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΔΕΗ: Νέα γραμμή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ για επενδύσεις της περιόδου 2021-2023 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.