ΔΕΗ: Αντιστροφή της τάσης στο πρώτο τρίμηνο - Στα 182 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη

ΔΕΗ: Αντιστροφή της τάσης στο πρώτο τρίμηνο - Στα 182 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη

Iσχυρά μηνύματα για την πορεία εξυγίανσης και το turnaround story της επιχείρησης που μέχρι πριν από ένα περίπου χρόνο φαινόταν εξαιρετικά δύσκολο εκπέμπουν τα αποτελέσματα για το πρώτο φετινό τρίμηνο που ανακοίνωσε  η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με αυτά, κατά την διάρκεια των τριών πρώτων φετινών μηνών και παρ’ ότι σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Μάρτιος, η ΔΕΗ πέτυχε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 182 εκατ ευρώ έναντι ζημιών 66,3 εκατ ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Στην πράξη πρόκειται για αύξηση των λειτουργικών της κερδών κατά 248,3 εκατ ευρώ. Ταυτόχρονα, έπειτα από πολύ καιρό, η επιχείρηση πέρασε για πρώτη φορά σε οριακή κερδοφορία, με κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ ευρώ, έναντι ζημιών πέρυσι ύψους  248,5 εκατ ευρώ.

Στην ουσία πρόκειται για συνέχιση της θετικής πορείας που είχε αρχίσει να καταγράφεται από το τέταρτο περυσινό τρίμηνο όταν και η ΔΕΗ είχε παρουσιάσει EBITDA ύψους 236,8 εκατ ευρώ, δηλαδή το 70% όλης της περυσινής χρονιάς, ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση στην ρευστότητα της επιχείρησης.

«Η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε 182 εκατ. ευρώ», αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε Γ.Στάσσης, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω οφείλονται μεταξύ άλλων και στην μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω χαμηλότερων δαπανών σε φυσικό αέριο και πτώση της χονδρεμπορικής τιμής στο ρεύμα (Οριακή Τιμή Συστήματος).

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στις εισπράξεις από την περίοδο της πανδημίας σημειώνει ότι «από τα μέσα Απριλίου και μετά, παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε το μήνα Μάρτιο λόγω του Covid-19. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε € 182 εκατ. Αποτελεί θετική εξέλιξη η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά € 52 εκατ.

Οι νέες έκτακτες συνθήκες με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι λόγω του Covid-19, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας προκειμένου να προσαρμοσθούμε στην νέα πραγματικότητα και να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια. Κληθήκαμε άμεσα να εργαστούμε από το σπίτι, να υιοθετήσουμε νέες μορφές επικοινωνίας, να εξυπηρετήσουμε με διαφορετικό τρόπο τους πελάτες μας, να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε διαδικασίες ετών. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ανταπόκριση όλων στον Όμιλο της ΔΕΗ ήταν άμεση και αποτελεσματική. Επιπλέον, σε συνέχεια της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας προχωρήσαμε στην επαναλειτουργία των καταστημάτων μας από τις 11 Μαΐου. Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Σε επίπεδο εισπράξεων, από τα μέσα Απριλίου παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση η οποία σημειώθηκε το μήνα Μάρτιο λόγω του Covid-19. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας διενεργήσαμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με υψηλή απαρτία, εκλέγοντας με ευρύτατη πλειοψηφία δύο επιπλέον μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποκτά πλέον, βάσει νόμου, αναβαθμισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση με διαφάνεια και με πρακτικές αντίστοιχες μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιρειών».

Τα παραπάνω έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η επιχείρηση προχωρεί την διαδικασία απολιγνιτοποίησης, έχει συμφωνήσει με το συνδικάτο σε ένα ευρύ πρόγραμμα εθελουσίας 1.000 ατόμων, επιταχύνει τον βηματισμό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα εκπονεί ένα νέο πλάνο στην εμπορία με νέα προϊόντα για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ειδικά στο σκέλος των ΑΠΕ, στόχος της επιχείρησης είναι σε διάστημα 36 μηνών να έχει φτάσει τα 650 MW έργων σε λειτουργία. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 160 MW έργων σε λειτουργία, 100MW επιπλέον βρίσκονται σε φάση κατασκευής, ενώ 280 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή ενώ ακόμη 120MW προετοιμάζονται προκειμένου να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

Ανάλυση Εσόδων & Βασικών λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 858 GWh (ή 9,3%) λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο 2020 κατά € 80,7 εκατ. ή 7,1% λόγω:

των μέτρων που ελήφθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2019,

αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καθώς και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές
 

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ τρίμηνο 2020, μειώθηκαν κατά € 167,6 εκατ. (ή 13,9%) σε € 1.036,9 εκατ. έναντι € 1.204,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί η θετική επίπτωση ύψους € 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και η πρόσθετη πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους € 8,5 εκατ.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές) 

Το α΄ τρίμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7% στις 14.672 GWh έναντι 14.923 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 8,2% λόγω της εντεινόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του 2019 και μετά (μείωση κατά 1.091 GWh σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019), σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ποσοτήτων ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν. 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 70,1% από 77,1% το α΄ τρίμηνο 2019, και αντίστοιχα ο όγκος πωλήσεων της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκε κατά 9,3%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 67,9% τον Μάρτιο του 2020 από 76,6% τον Μάρτιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,5% (από 97,7%) στην Υψηλή Τάση, 43,1% (από 53,6%) στη Μέση Τάση και 69,0% (από 80,2%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 37,7% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο του 2020 (33,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2019 ήταν 47,5% (44,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε  κατά 31,2% ή 1.017 GWh, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Μείωση καταγράφηκε και στην παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ κατά 31,3%, ή 598 GWh λόγω της προαναφερθείσας μείωσης της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών καθώς και της αύξησης της παραγωγής Τρίτων από ΑΠΕ.

Η μείωση από υδροηλεκτρικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 40,1% ή 361 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν ελαφρά μειωμένες κατά 2,9% ή κατά 98 GWh, μείωση που αντιστοιχεί στις μειωμένες ποσότητες ενέργειας που εισήγαγε η ΔΕΗ κατά το α΄ τρίμηνο του 2020.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη μειώθηκαν κατά € 207,8 εκατ. (-23,5%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε σε € 13,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του diesel.

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 53,7% σε € 58,7 εκατ. έναντι € 126,7 εκατ.  λόγω της μειωμένης ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο σε συνδυασμό με την μειωμένη κατά 35,1% τιμή του φυσικού αερίου.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά € 95,9 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από € 68/MWh σε € 50,45/MWh παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε € 119,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 από € 136,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 6,9 εκατ τόνους σε 5 εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 19,9/τόνο σε € 24,0/τόνο. 
 

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 78,1 εκατ. έναντι € 204,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2019. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των Ορυχείων λόγω μείωσης των απαλλοτριώσεων. Το χαμηλότερο μέγεθος σε ΑΠΕ οφείλεται στο χρονισμό των σχετικών έργων.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής:

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.3.2020 ήταν € 3.634,8 εκατ., μειωμένο κατά € 52,2 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019