7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Βιοκαρπέτ: Προχωρά σε αυξήσεις τιμών για να ανταπεξέλθει στο ενεργειακό κόστος

Βιοκαρπέτ: Προχωρά σε αυξήσεις τιμών για να ανταπεξέλθει στο ενεργειακό κόστος

Σε αυξήσεις των τιμών προχωρά η Βιοκαρπέτ προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους. Η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ενώ αύξηση του κύκλου εργασιών αναμένεται και τους υπόλοιπους μήνες του 2021. Η εισηγμένη θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε ΑΠΕ και στην ανάπτυξη του κλάδου μεταλλουργίας.

Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης στο εννεάμηνο ανήλθε σε 139,14 εκατ. ευρώ, έναντι 90,36 εκατ. ευρώ το 2020 καταγράφοντας αύξηση 53,99%. Τα ΕΒΙTDA διαμορφώθηκαν σε 10,56 εκατ. ευρώ, έναντι 4,83 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 118,82%. Η εταιρεία συρρίκνωσε τις ζημιές της σε 280 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 760 χιλ. ευρώ το 2020.

Παρατηρείται επίσης αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού, ο οποίος ανέρχεται στα 71,68 εκατ. ευρώ, έναντι 67,78 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε 16,92 εκατ. έναντι 18,21 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στη μεταλλουργική δραστηριότητα του ομίλου, μέσω της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ, η νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου. Η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, που παρατηρείται διεθνώς, αντισταθμίζεται από την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και επομένως τον επιμερισμό των σταθερών εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, καθώς και από την ενσωμάτωση της μεταβολής του κόστους στην τελική τιμή του προϊόντος.

Στο μέτωπο των ΑΠΕ αναμένεται να ενισχυθεί η παρουσία της εταιρείας με νέα έργα ΑΠΕ. Η Βιοκαρπέτ εξασφάλισε δύο άδειες παραγωγού για φωτοβολταϊκά ισχύος 50 MW και 10 MW στην περιοχή της Λάρισας, ενώ αναμένεται να εκδοθεί μία ακόμη άδεια για ισχύ 5 MW. Σήμερα λειτουργεί φωτοβολταϊκά πάρκα 9 ΜW και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρώσει έργα ύψους 10 MW. Σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται άλλα εννέα έργα συνολικής ισχύος 9 MW.