8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Alpha Bank: Επιλέγει στρατηγικό εταίρο για το mega project ακινήτων

Alpha Bank: Επιλέγει στρατηγικό εταίρο για το mega project ακινήτων
Φωτογραφία αρχείου

Σημαντική επιλογή για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ακινήτων της Alpha Bank αποτελεί η επιλογή στρατηγικού επενδυτή και εταίρου μεταξύ των τριών σχημάτων που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές. Κι αυτό γιατί οι προσφορές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, υποχρεώνοντας την Alpha Bank στον «ευχάριστο πονοκέφαλο», να αποτιμήσει και να συνεκτιμήσει διαφορετικές παραμέτρους, για να καταλήξει στην επιλογή εταίρου.

Το στοιχεία που ξεχωρίζουν μεταξύ των δεσμευτικών προσφορών είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπουν διαφορετικά ποσοστά εξαγοράς για πλειοψηφικό πακέτο του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως επίσης και τα sweeteners (δηλαδή πρόσθετες παροχές) που προσφέρουν ενδιαφερόμενοι, διαφοροποιούμενοι περαιτέρω μεταξύ τους.

Αυτά κάνουν την απόφαση της Alpha Bank να εξαρτάται από λεπτομέρειες που παραμένουν οικονομικά σημαντικές, για ένα αρχικό πακέτο με 573 ακίνητα συνολικά, του οποίου όμως η «περίμετρος» ενδέχεται να επανεξετασθεί από την Alpha Bank ακριβώς, λόγω του δυναμικού χαρακτήρα των προσφορών.

Υπενθυμίζεται, ότι δεσμευτικές προσφορές έχουν καταθέσει τρία σχήματα: Invel-Prodea, Brook Lane-Bain και Dimand-HIG- Premia. Οι πληροφορίες θέλουν τους τρεις ενδιαφερόμενους να έχουν πολύ κοντινές αποτιμήσεις στο χαρτοφυλάκιο, αλλά να προτείνουν διαφορετικά ποσοστά εξαγοράς για πλειοψηφικό πακέτο, ενισχύοντας τις προσφορές με πρόσθετα στοιχεία (sweeteners).

Έτσι για παράδειγμα, το σχήμα Prodea-Invel φέρεται ότι περιλαμβάνει στα ανταλλάγματα και μετοχές Prodea αποτιμώμενες σε εσωτερική καθαρή αξία ούτως ώστε να επιτρέπει μεν υπεραξίες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην Prodea, να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Prodea έχει δεσμευθεί για placement μετοχών προς το σκοπό αυτό ή αξιοποίηση άλλων μέσων για να αυξήσει τη διασπορά της στην αγορά και επανέλαβε τις δεσμεύσεις αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η δεσμευτική προσφορά των Bain-Brook Lane, φέρεται να περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές τύπου sweeteners, με την παροχή χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο επίσης επιτρέπει υπεραξίες, ενώ πληροφορίες θέλουν και την προσφορά του σχήματος Dimand-HIG Capital-Premia, να περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικό τίτλο από πλευράς HIG Capital.

Αν και όπως προαναφέρθηκε το σύνολο του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων ενδέχεται να μειωθεί ελαφρώς από πλευράς Alpha Bank, το αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες ακινήτων, εκτιμώμενης αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

  • Περίπου 50 ακίνητα υψηλής ποιότητας, που η αξία τους έχει εκτιμηθεί περίπου στα 280 εκατ. ευρώ.
  • Περί τα 320 ακίνητα αξίας τα οποία όμως με επενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν αξία πάνω από την τρέχουσα η οποία υπολογίζεται στα 180 εκατ. ευρώ.
  • Συνολικά 205 διαμερίσματα και κατοικίες αξίας περίπου 75 εκατ. ευρώ

Alpha Αστικά Ακίνητα

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank έχει τρέξει το πλάνο για την αξιοποίηση των ακινήτων της κι έχει προχωρήσει στις πρώτες ενέργειες. Μόλις πριν μία εβδομάδα η Alpha Αστικά Ακίνητα στο πλαίσιο της διαδικασίας μετασχηματισμού της σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών της εταιρείας "Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε." στην εταιρεία, ενώ εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Γκάνο ως νέο CEO της νέας εταιρίας.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα θα είναι η νέα εταιρία διαχείρισης ακινήτων του ομίλου και δεν θα έχει ακίνητα ιδιοκτησίας της ενώ θα αναλάβει και τη διαχείριση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου στο οποίο η Alpha επιλέγει τώρα στρατηγικό εταίρο.