Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, 14:56

-A +A

MIG: Συζητήσεις με την Farallon για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, 14:56
MIG: Συζητήσεις με την Farallon για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης
-A +A

Σε συζητήσεις με την «Farallon Capital Europe LLP», για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, βρίσκεται η Marfin Investment Group, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η MIG ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή/και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της ευρίσκεται σε συζητήσεις με την «Farallon Capital Europe LLP» («η Farallon») για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης.

Η MIG έχει συνάψει με την Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για την διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων) και οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιριών όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις).

Η εταιρεία θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη πληροφορία.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα